Kirurgisk behandling av inflammation i matstrupen (esofagit) och/eller diafragmabråck (hernia hiati).

Inflammation i matstrupen beror oftast på att maginnehållet, som är mycket surt, återkommande stöts upp i matstrupen (reflux = strömning tillbaka/ bakåt). Det sura maginnehållet irriterar och fräter på slemhinnan och leder till en inflammationsreaktion, som kan ge bl.a. halsbränna, bröstsmärta, hosta samt svårigheter att svälja. Refluxen beror på att att slutarmuskeln i nedre ändan av matstrupen inte fungerar bra, utan den släpper maginnehållet tillbaka upp i matstrupen. En bidragande faktor är ofta en bråckbildning av magsäcken vid diafragma. Reflux i matstrupen är ett vanligt tillstånd, och sköts kirurgisk om annan behandling (diet, livsstilsföreskrifter, mediciner m.m.) ej har gett önskat resultat.

Ingrepp

Vid ingreppet förs bråcket ner i bukhålan igen. Den viktigaste delen av ingreppet är en s.k. fundoplikation, vilken fungerar som ett hinder för passagen av magsäcksinnehållet bakåt. Den görs så att den översta delen av magsäcken dras bakom matstrupen till framsidan, och där sys som en manschett runt matstrupen. Genom små snitt i huden (i allmänhet fem stycken) förs tunna hylsor in i bukhålan, och via dessa kommer man åt med kameraoptik och instrument. Ingreppet utförs under sövning.

Konvalescens

Då såren är små återhämtar man sig ofta snabbt. Ett dygn efter operationen kan man börja röra sig normalt, men tyngre lyft ( mer än 10 kg)och stark fysisk ansträngning bör undvikas under ca. två veckor. Bukområdet är ofta något svullet, så det kan vara bekvämt med löst sittande kläder.

Mat

Under den första veckan rekommenderas mat enbart som vätska eller puré. Kall eller varm mat kan ge spasmer i den nya magmunnen. Färskt bröd och kött bör undvikas. Efter en vecka kan man övergå till små portioner av normal mat, men man bör tugga maten väl. Starkt kryddad mat och kolsyrade drycker ( t. ex. Coca Cola) bör ännu undvikas. Eventuella problem med sväljning går över inom ett par dagar. Efter ingreppet kan det vara omöjligt att kasta upp.

Sårvård

Ett dygn efter operationen kan kompresserna tas bort och då får man också duscha.

A)   Såret är hopsytt med självabsorberande stygn, som inte behöver borttas. Då får man också gå i bastu, simning och bad är tillåtna efter två veckor.

B)   Stygnen tas bort efter 7 dagar  på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Ett dygn efter avlägsnandet får man gå i bastu.  

Smärtlindring

Efter ingreppet kan man förutom smärtan i hudsåren känna smärtor i skuldrorna och vid revbensbågen. Denna orsakas av den gas man fyllt bukhålan med under ingreppet. Gasen irriterar diafragma (muskelskiktet mellan bröstkorg och bukhåla) och detta strålar upp i axeln. Smärtan är ofarlig och försvinner inom några dagar. Lätt motion och värkmedicin ger lindring.

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem (svår buksmärta, kontinuerligt illamående, svindel, sjukdomskänsla, feber eller riklig sårblödning) bör man ta kontakt.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2