Ingrepp

En laparoskopisk galloperation innebär att gallblåsan avlägsnas med hjälp av en kameraoptik samt instrument, vilka förs in i bukhålan genom rörformad hylsor via små hudsnitt (i allmänhet fyra stycken). Ibland lyckas detta inte tekniskt och då kan man bli tvungen att fortsätta genom ett utvidgat sår som en traditionell galloperation. Ingreppet utförs under sövning.

Konvalescens

Eftersom såren är små återhämtar man sig ofta snabbt. Ett dygn efter operationen kan man börja röra sig normalt, men tyngre lyft och stark fysisk ansträngning bör undvikas ca. två veckor. Bukområdet är något svullet, så det kan vara bekvämt med löst sittande kläder. Om galldiet har varit nödvändig före operationen följs den till ca.en månad efter ingreppet. I början rekommenderas att man avstår från födoämnen som gett gallbesvär, men så småningom kan man gå över till en normal fettfattig diet.

Sårvård

Ett dygn efter operationen kan kompresserna tas bort och då får man också duscha.

A)   Såret är hopsytt med självabsorberande stygn, som inte behöver borttas. Sårtejpen avlägsnas efter en vecka. Då får man också gå i bastu, simning och bad är tillåtna efter två veckor.

B)   Stygnen tas bort efter 7 dagar  på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Sårtejpen får vara kvar ända tills stygnen avlägsnas. Ett dygn efter avlägsnandet får man gå i bastu.  

Smärtlindring

Efter ingreppet kan man förutom smärtan i hudsåren känna smärtor i skuldrorna och vid revbensbågen. Denna orsakas av den gas man fyllt bukhålan med under ingreppet. Gasen irriterar diafragma (muskelskiktet mellan bröstkorg och bukhåla) och detta strålar upp i axeln. Smärtan är ofarlig och försvinner inom några dagar. Lätt motion och värkmedicin ger lindring. Mediciner innehållande kodein bör dock undvikas, då de kan ge galliknande besvär.

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem ( svår buksmärta, kontinuerligt illamående, svindel, sjukdomskänsla, feber eller riklig sårblödning) bör man ta kontakt.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2