Laparoskopisk operation betyder att operationen görs via titthål. Ingreppet görs under sövning. Med hjälp av en kamera och instrument som förs in via små snitt i huden.

Med laparoskopisk titthålsoperation kan man bl.a. undersöka bukhålans tillstånd för att hitta orsaken till oklara buksmärtor.

Eftersom såren är små återhämtar man sig oftast snabbt. Ett dygn efter operationen kan man börja röra sig normalt, men tyngre lyft och stark fysisk ansträngning bör undvikas ca. två veckor. Bukområdet är något svullet, så det kan vara bekvämt med löst sittande kläder.

Eventuella dietföreskrifter efter ingreppet fås tillsammans med operationsberättelsen.

Sårvård

Ett dygn efter operationen kan kompresserna tas bort och då får man också duscha.

A) Såret är sytt med självabsorberande stygn, som inte behöver tas bort . Sårtejpen avlägsnas efter en vecka. Då får man också gå i bastu. Simning och bad är tillåtna först efter två veckor.

B) Stygnen tas bort efter 7 dagar  på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Sårtejpen får vara kvar ända tills stygnen avlägsnas. Ett dygn efter avlägsnandet får man gå i bastu.  

Smärtlindring

Efter ingreppet kan man förutom smärtan i hudsåren känna smärtor i skuldrorna och vid revbensbågen. Denna orsakas av den gas man fyllt bukhålan med under ingreppet. Gasen irriterar diafragma (muskelskiktet mellan bröstkorg och bukhåla) och detta strålar upp i axlarna. Smärtan är ofarlig och försvinner inom några dagar. Lätt motion och värkmedicin ger lindring. Mediciner innehållande kodein bör dock undvikas, då de kan ge galliknande besvär.

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn efter operationen samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem ( svår buksmärta, kontinuerligt illamående, svindel, sjukdomskänsla, feber eller riklig sårblödning) bör man ta kontakt.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2