Katetern hålls på plats i urinblåsan med hjälp av en vätskefylld ballong.

Hemma med kateter

 • Nedredelstvätt bör göras minst en gång per dag genom att duscha.
 • Män bör vid tvätten dra förhuden bakåt. Efter tvätten bör förhuden dras tillbaka. Katetern bör tejpas fast mot nedre buken med stadigt tejp. På så sätt undviker man att katetern skaver mot urinröret.
 • Undvik karbad, simning och heta bastubad.
 • Ni kan vid behov tömma kateterpåsen flera gånger om dagen. Öppna då kranen som finns nere på kateterpåsen.
 • Påsen ska alltid hållas så att den är nedanför urinblåsans nivå.
 • Drick tillräckligt, ungefär 1-2 liter i dygnet, på så sätt fungerar njurarna bättre och infektionsrisken minskar.
 • Förstoppning bör förebyggas och skötas vid behov.

Borttagning av kateter

Kateterborttagningen lyckas bäst t.ex. på wc över lavoaren.

 1. Tvätta händerna noggrant med tvål.
 2. Dra ner byxorna och ställ dig så att katetern slipper att falla ner i lavoaren.
 3. Töm vätskeballongen med en spruta. i ballongen finns ca. 10ml vätska.
 4. När ballongen är tom, dra försiktigt ut katetern. Från katetern rinner det urin och blod när man drar ut den. Det är normalt.

Efter kateterborttagningen kan urinen vara blodig. Det kan även förekomma tätare urineringsbehov samt sveda i samband med urineringen. Dessa symptom avtar med tiden.

Ta kontakt

 • om urinen är grumlig och luktar illa
 • om urinen blir blodig
 • om urinen inte kommer
 • om urinen rinner bredvid katetern
 • om du får feber

Den egna hälsovårdsstationen eller arbetshälsovården.

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2