Hygienen är det viktigaste i sårvården: man bör undvika att röra såret. Händerna tvättas grundligt före förbandsbyte.

Om såret fuktar igenom förbanden under det första dygnet kan man täcka det fuktiga området med en torr kompress. Om det kommer rikligt med vätska (blod eller sekret) byts hela förbandet. Detta bör ske under så rena förhållanden som möjligt.

Operationssåret hålls torrt under det första dygnet efter ingreppet. Efter det får man duscha. Före duschen tas förband och kompresser bort, men sårtejpen som täcker stygnen får vara kvar till stygnborttagningen. Om stygnen är självabsorberande får tejpen tas bort efter en vecka.

Efter duschen läggs ett nytt rent förband, om såret ännu vätskar. För ett torrt sår räcker sårtejpen. Förbandsmaterial finns på apoteket.

Stygnen tas bort efter 7-12 dagar vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning. Bastu är tillåten ett dygn efter stygnborttagningen.

Om såret sytts med självabsorberande stygn är bastu tillåten efter en vecka och simning och bad i badkar efter två veckor. Sårtejpen avlägsnas före bastun.

I allmänhet räcker de receptfria värkmedicinerna som smärtbehandling.

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig vätskeutsöndring) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta.

  • Den dagkirurgiska enheten
  • Dejourpoliklinik/akuten under övriga tider
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2