En endoskopi av urinblåsan görs bl.a. om patienten har besvär med urineringen eller om blod ses i urinen. Den ger information om blåsväggarna samt blåsans volym. I samband med undersökningen kan man ta provbitar och göra små ingrepp.

Ingrepp

Ingreppet sker vanligen under ryggbedövning. Vid behov kan man komplettera med hjälp av avslappnande medicin eller smärtmedicin. Man för in den rörformade kameran och instrument (cystoskopet) via urinröret och vidgar urinblåsan med hjälp av vätska. Ingreppet tar ca. 15 minuter.

Konvalescens

Efter ingreppet kan man de första urineringsgångerna uppleva sveda och se litet blod eller koagel i urinen. För att skölja blåsan rekommenderas ett vätskeintag på 1,5-2 liter under det första dygnet, vilket också skyddar mot urinvägsinfektion. En eventuell infektion ger sig till känna inom en dryg vecka. Om besvären fortsätter efter några dagar kan man ta kontakt med sin hälsocentral.

Smärtlindring

I allmänhet behövs ingen smärtmedicinering hemma, men vid behov kan man använda receptfria värkmediciner.

Tag kontakt

Den gynekologiska polikliniken

Den dagkirurgiska enheten

Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider

Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

05.11.2020 päiväkirurgia 2