Ingrepp

Laparoskopi kan utföras av olika orsaker. Ingreppet kan göras pga. oklara buksmärtor, endometriosmisstanke eller oklar barnlöshet. Man kan även avlägsna förändringar på äggstockarna eller hela äggstocken och äggledaren. Man kan även operera bort livmodern med laparoscopiassistans.

I fall ingreppet görs pga. oklar barnlöshet, undersöks att äggledarna är öppna genom att spruta färgämne i livmodern. Ingreppet görs då ej under menstruationen. Fördelen med titthålsoperation är att patient återhämtar sig snabbt pga. att det endast behövs några små sår för att operera.

Ingreppet görs i narkos (sövning) och räcker 30-60 minuter. Att återhämta sig från ingreppet och sövningen tar i medeltal 4-6 timmar på avdelningen

Sårvård

Såren är sydda med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort. Ett dygn efter ingreppet får man duscha. Kompresserna tas bort innan duschen. I bastu får man gå efter en vecka, då såren läkts. Simning och bad är tillåtna efter två veckor.

Under sjukledigheten bör man undvika tungt arbete. Samlag bör undvikas så länge blödningarna fortsätter.

Smärtlindring

I allmänhet räcker de receptfria värkmedicinerna som smärtbehandling hemma.

Efter ingreppet kan det förekomma stickningar i axeln eller under revbensbågarna. Stickningarna brukar gå om inom ett par dagar. Motion och värkmediciner ger lindring.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation (rodnad, svullnad, kontinuerlig sekretutsöndring, feber) eller om blödningarna fortgår längre än 10 dagar bör man ta kontakt.

  • Gynekologiska polikliniken
  • Gynekologiska avdelningen A4
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2