Skrapning utförs p.g.a. blödningsproblem (t.ex. rikliga och/ eller oregelbundna menstruationer, andra blödningar) och vid missfall samt för avbrytande av graviditet (abort).

Ingrepp

Skrapning av livmodern utförs oftast under sövning. Man avlägsnar livmoderns slemhinna eller tömmer livmodern på graviditetsvävnad. Ingreppet tar 5-10 minuter.

Konvalescens

Att återhämta sig från ingreppet på avdelningen sker individuellt men tar i allmänhet 1-2 timmar.

För att undvika infektion bör man under den tid blödning förekommer (1 vecka) avstå från samlag, simning, karbad samt användning av tamponger. En god underlivshygien med ofta förekommande tvätt samt byte av binda rekommenderas. Nästa menstruation kommer ofta inom 4-6 veckor. De första menstruationerna kan avvika från det normala när det gäller blödningsmängd samt smärtintensitet. Under sjukledigheten bör man undvika tungt arbete. Läkaren ordinerar eventuellt mediciner, vilka bör tas enligt ordinationen.

Smärtbehandling

I allmänhet räcker de receptfria värkmedicinerna som smärtbehandling hemma.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation (feber, stark smärta, riklig eller illaluktande flytning) eller vid rikliga blödningar med koagel bör man ta kontakt.

Tag kontakt

Vid tecken på inflammation (feber, stark smärta, riklig eller illaluktande flytning) eller vid rikliga blödningar med koagel bör man ta kontakt.

  • Den gynekologiska polikliniken
  • Den gynekologiska avdelningen A4
  • Den dagkirurgiska enheten
  • Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider 
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2