Termoablation används för att minska rikliga menstruationsblödningar. Värmen avlägsnar det slemhinneskikt som förorsakar blödningen. Detta gör att endel blir av med sina blödningar helt, medan det för andra minskar blodmängden.

Ingrepp

Ingreppet utförs under sövning. In i livmodern förs ett tredimensionellt nät som öppnas först inne i livmodern. Genom nätet hettas livmoderslemhinnan upp under 90 sekundär och förstörs. Därefter avlägsnas nätet. Hela ingreppet tar endast några minuter.

Konvalescens

Efter behandlingen kan man under några timmar uppleva starka menstruationsliknande livmoderkramper där intensiteten på smärtan är individuell. De flesta har en blodblandad flytning under 2-4 veckor, som skydd kan binda användas.

För att undvika infektion bör man under den tid blödning förekommer avstå från samlag, simning, karbad samt användning av tamponger. En god underlivshygien med ofta förekommande tvätt samt byte av binda rekommenderas. Man bör komma ihåg kontraceptionen (skydd mot graviditet), då risk för graviditet finns även efter behandlingen.

Smärtlindring

I allmänhet räcker de receptfria värkmedicinerna som smärtbehandling hemma.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation (feber, stark smärta, riklig eller illaluktande flytning) eller något annat avvikande bör man ta kontakt:

  • Gynekologiska polikliniken
  • Gynekologiska avdelningen A4
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2