Med skelning avses störning i ögonens normala samverkan, där det ena ögat är riktat rakt på iakttagelseobjektet och det andra skelande ögat ser inåt, utåt, uppåt eller neråt. Det finns många orsaker till skelning, och man kan inte påvisa någon enstaka orsak. Vid behandling av skelning strävar man till att få bra central synskärpa i båda ögonen och bra sam- och djupsyn i ögonen. Det är dock inte alltid möjligt att nå detta slutresultat, som mål kan man ställa god synskärpa, besvärsfritt seende och kosmetisk korrigering. Skelning kan behandlas på många sätt; med användning av glasögon, lappbehandling och skelningsoperation.

Bägge ögonen rörs av sex muskler, som är fästa vid ögonglobens yttre vägg. Det är alltså sammanlagt 12 ögonmuskler som inverkar på ögonparets lägesfunktion. Ögonmusklernas uppgift är att på befallning av hjärnan sköta om ögonens ställning på så sätt, att ögonen riktas på iakttagelseobjektet så att bägge ögonen riktas på samma föremål.

Åtgärd

En behandlingsform för skelning är ögonmuskeloperation. I operationen flyttas musklerna som rör på ögat eller så kortas de av i behövlig mängd. Operationen görs i narkos.

Sårvård

Det opererade ögat skyddas vanligen med förband fram till följande morgon efter operationen. Ögat rengörs morgon och kväll i en veckas tid med rent rinnande vatten och bomull. Suturerna lossnar så småningom av sig själv, operationsstället kan vara rodnande i flera veckors tid. Man kan använda glasögon normalt, om inte annat ordineras.

Ögondroppar droppas i det opererade ögat enligt receptordination. Rengöring och droppbehandling påbörjas följande dag efter operationen (ögat skyddas med förband).

Smärtbehandling

Vid behov kan man använda receptfria värkmediciner.

Efterkontroll sker oftast 3-4 månader efter operationen.

Kontaktuppgifter 

  • Dagkirurgiska enheten
  • Enheten för ögonsjukdomar
  • Akutpolikliniken övriga tider
  • eller egen hälsovårdscentral eller arbetshälsovård

 

19.10.2021 Silmäpoliklinikka