Om slemvecket i den nedre delen av tårkanalen inte öppnas vid födseln, konstateras en medfödd tilltäppning i tårkanalen.

Symptomen är varande och röda ögon. Det kan även komma var när man klämmer på tårsäcken. Symptomen fortsätter tills tilltäppningen öppnas.

Oftast öppnas tilltäppningen av sig själv under det första levnadsåret, men vid behov öppnas det kirurgiskt när barnet är ca 1 år.

Ingrepp

Öppning av tårkanalen är ett ingrepp som görs i lätt narkos. Oftast hålls tårkanalen öppet efter ingreppet, men kan vid behov göras på nytt.

 Efter åtgärden bör man droppa Oftaquix 5 mg/ml ögondroppar till barnet fyra gånger om dagen i en veckas tid för att förebygga inflammationer.

 Tag kontakt

  • Ögonenheten
  • Den dagkirurgiska enheten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2