Örontrumpetens uppgift är att jämna ut trycket i mellanörat, avlägsna infektionssekret och förhindra att en infektion sprids från nässvalget till mellanörat.

Under operationen  utvidgar man den trånga eller stockade örontrumpeten med hjälp av en ballong. Ballongdilatering av örontrumpeten kan hjälpa mot inflammationer och smärtor som beror på stockad örontrumpet.

Ingreppet görs vanligtvis i sövning. Före sövningen sätts näsdroppar eller –spray i båda näsborrarna. Under ingreppet träs en ballongkateter in i örontrumpeten, via näsborren, med hjälp av införingsinstrument och optik. Katetern fylls med ett tryck på 10 atmosfärer under 2 minuters tid.

Eftervård

Om näsans slemhinnor känns torra, kan man använda återfuktande koksaltdroppar eller Humidose-spray.

Efter ingreppet är det bra att göra blåsövningar 2 gånger om dagen under 1-2 veckors tid. Kontrollera ännu operationsberättelsen om där finns särskilda anvisningar om övningsmängden  just för dig.

  • Håll fast näsan, stäng munnen och blås. Upprepa enligt öronläkarens anvisningar. Ett för stort tryck och långvarig blåsning ska undvikas.

Flygning ska undvikas i minst 2 veckor.

Om du utövar dykning lönar det sig att rådgöra med läkaren angående när du kan börja igen.

Smärtvård

Vanligtvis räcker det med receptfria värkmediciner.

Ta kontakt

om det kommer blod eller blodblandat sekret från näsan, om ni får feber eller ökade smärtor.   

  • Öronpolikliniken
  • Dagkirurgin
  • Dejourpolikliniken/akuten
05.11.2020 päiväkirurgia 2