Ingreppet

Under operationen görs vanligen en ny dräneringsöppning mellan näsmusslan och bihålorna. Ingreppet utförs i praktiken bara hos barn. Barnet sövs före ingreppet, som vanligtvis görs via näsborrarna.

Konvalecens

P.g.a. blödningsrisken bör man undvika att snyta sig, samt undvika kraftig ansträngning och bastubad  under en veckas tid efter operationen. Under operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person. Barnet får röra sig i den mån smärtan tillåter. Barnet bör vara borta från dagvåd/skola 2-3 dygn efter ingreppet.

Sårvård

Det kan komma blod, blodblandad vätska eller gulaktigt sekret från näsan. Man bör använda koksaltdroppar eller –spray för att återfukta näsans slemhinnor (t.ex. Humidose)

Smärtlindring

Det är bra att ta värkmediciner regelbundet i 1-4 dygn efter operationen och sedan vid behov.

Eftergranskning sker vid behov på öronpolikliniken 2-4 veckor efter ingreppet.

Ta kontakt

  • Öron-, näsa-, halspolikliniken
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten  
05.11.2020 päiväkirurgia 2