Insättning av ventilationsrör i trumhinnan på barn görs i allmänhet p.g.a. upprepade mellanörsinfektioner eller sekretorisk otit (s.k. limöra). Sekretorisk otit är ett tillstånd där en seg, limliknande vätska bildas i mellanörat, oftast efter upprepade öroninflammationer. Om vätskan inte kommer åt att flyta ut ur mellanörat ansamlas tjockflytande och segt sekret vilket påverkar hörseln. Rörets uppgift är att ventilera mellanörat,vilket behövs för att slemhinnorna skall tillfriskna.

Vid ingreppet görs ett litet hål i trumhinnan, eventuell vätska sugs ut och det lilla ventilationsröret insätts. Rören är tillverkade av silikon eller metall. Hos barn görs ingreppet vanligen under narkos, ofta i samband med operation av nästonsillen.

Konvalescens

Återhämtningen sker i allmänhet snabbtom inte andra ingrepp gjorts samtidigt. Värken är oftast lindrig.

Ifall örat var infekterat under ingreppet kan det rinna sekret ur det under några dagar. Öron med inopererade rör bör man vara något försiktig med. Dykning utan öronproppar är inte tillåtet. Upprepade inflammationer (rinnande öron) betyder att örat alltid bör skyddas mot vatten med hjälp av öronproppar.

Vanligtvis lossnar rören inom 6-12 månader och trumhinnan läker av sig själv. På operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person.

Smärtlindring

Vid behov kan receptfria värkmediciner användas.

Efterkontroller

Efterkonroller görs regelbundet tills rören har lossnat. I allmänhet sker de på hälsocentralen så att den första kontrollen är efter ca. en månad, därefter med 3-6 månaders mellanrum.

Ta kontakt om det rinner sekret ur örat en längre tid efter ingreppet, om sekretet blir illaluktande eller om örat värker.

  • Öron-, näsa-, halspolikliniken
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten  

   

05.11.2020 päiväkirurgia 2