En korrigering görs om näsans mellanvägg är sned och detta orsakar symptom så som täppt näsa och snarkning.

Ingreppet görs i allmänhet under lokalbedövning och sker via näsborrarna. Slemhinnan frigörs på båda sidorna från mellanväggen bestående av ben och brosk, varefter de sneda delarna av mellanväggen avlägsnas. Man bygger därefter upp en ny mellanvägg av det egna brosket, vilket täcks med den egna slemhinnan samt stöds av silikonplattor. Ingreppet är relativt riskfritt och komplikationer är sällsynta.

Konvalescens

I slutskedet av ingreppet sätts s.k. nästamponger som stöd för mellanväggen samt för att förhindra blödning. Dessa täpper till näsan, och kan ge tryckkänsla, huvudvärk och sekretutsöndring. Tampongerna tas bort följande dag, vilket lindrar. Näsan är fortsättningsvis något täppt p.g.a. svullna slemhinnor, silikonplattor och riklig sekretutsöndring. Detta avtar successivt.

Fuktning lindrar och befrämjar slemhinneläkningen och användning av fuktande nässpray med olja och/eller koksalt (t.ex. Nozoil och Humidose, vilka fås utan recept) rekommenderas efter tamponerna tagits bort. Så länge silikonskivorna ligger kvar får man inte snyta näsan. Bastubad och fysisk ansträngning bör även undvikas.

Smärtlindring

Lätt smärta kan kännas lokalt under de första 1-2 veckorna. I allmänhet räcker de receptfria smärtmedicinerna som kan köpas på apoteket.

Kontaktnummer

  • Polikliniken för öron-, näsa- och strupsjukdomar
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten   
05.11.2020 päiväkirurgia 2