Näsans bihålor opereras i allmänhet p.g.a. långvariga inflammationer. Symptom vid bihåleinflammation är t.ex. täppt näsa, slemutsöndring, huvudvärk samt nedsatt luktsinne. En annan orsak till ingreppet är näspolyper, d.v.s. godartade slemhinneveck. Polyperna kan täppa till näsan samt bidra till upprepade inflammationer.

Ingreppet sker i allmänhet under lokalbedövning. Under synkontroll (optik) utvidgas trånga kanaler i näsan för att förbättra bihålornas ventilation. Oftast måste en del benstrukturer och defekt slemhinna avlägsnas för ett gott resultat.

Konvalescens

För att förhindra blödning insätts s.k. nästamponger i slutskedet av ingreppet. De avlägsnas i allmänhet följande dag på öronpolikliniken. Ibland lämnas de kvar en vecka, och tas bort på öronpolikliniken vid det första kontrollbesöket, då näsan rengörs och bihålorna spolas.

Näsan kan kännas täppt den första veckan p.g.a. slemhinnesvullnad och skorvbildning. Det är viktigt att skölja näsan noggrant med saltlösning under den första veckan efter operationen. Man bör undvika att snyta näsan. För en god läkning bör man undvika bastubad och fysisk ansträngning den första veckan.

Smärtlindring

Näsområdet kan kännas ömt, men stark smärta förekommer sällan. I allmänhet räcker de receptfria mediciner man kan köpa på apoteket.

Eftergranskning sker efter en vecka på öronpolikliniken. Slutkontrollen sker vanligen 2-4 veckor efter operationen.

Kontaktnummer

  • Polikliniken för öron-, näsa- och strupsjukdomar
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten    
05.11.2020 päiväkirurgia 2