Vid ingreppet avlägsnas tonsillvävnaden i barnets nässvalg. Denna vävnad försvinner vanligen av sig själv före vuxen ålder. Hos barn kan en förstorad nästonsill försvåra näsandningen, orsaka snarkning samt försämra ventilationen av de övre luftvägarna vilket ökar benägenheten för infektion i mellanöra (”öroninflammation”) eller bihålor och förlängda förkylningsperioder.

Ingreppet görs under sövning och tar ca. 30 minuter. Tonsillen avlägsnas med hjälp av ett specialinstrument som förs via munnen upp i nässvalget. Sårytan lämnas att läka av sig själv efter att blödningen har stoppats.  På några dagar växer det ny slemhinna som täcker såret. Ingreppet kombineras ofta med insättning av ventilationsrör i trumhinnorna.

Konvalescens

Efter operationen kan det komma litet blodblandat sekret från mun eller näsa. Illamående förekommer som följd av narkosmedlen samt nedsvalt blod. Barn återhämtar sig ofta fort efter en operation av den här typen, speciellt de yngre. Måttlig värk förekommer på operationsdagen, hos äldre barn ett par dagar. Värken kan stråla mot öronen, och en förbigående stegring kan förekomma. Om inga ventilationsrör blir insatta behövs ingen efterkontroll.

Svala drycker och mat (t.ex. glass) känns bra efter operationen. Följande dag kan barnet äta normal kost.

På operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person. 1-2 dagars ledighet från dagvård eller skola räcker. Fysisk ansträngning skall undvikas under en vecka.

Smärtlindring

Receptfria värkmediciner (t.ex. paracetamol eller ibuprofen) räcker i allmänhet.    

Kontaktnummer

  • Polikliniken för sjukdomar i öron-näsa-hals
  • Den dagkirurgiska enheten
  • Sjukhusets dejourpoliklinik / Akuten under övriga tider
05.11.2020 päiväkirurgia 2