Indikationerna för operation av svalgtonsillerna är upprepade infektioner, tonsilliter (”angina”), eller om förstorade svalgtonsiller ger upphov till besvär s.s. snarkning. Ingreppet görs i allmänhet under sövning och tar ca. 30 minuter. Man avlägsnar tonsillerna genom att frigöra kapseln från svalgets muskelskikt och lämnar sårytorna att läka av sig själva.

Konvalescens

Efter ingreppet har man under 7-10 dagar en kraftig halssmärta som strålar mot öronen och under det första dygnet kan man ha stegring. Det första dygnet efter operationen är det bra att äta sval finfördelad mat.

Efter ingreppet bildas en ljus beläggning på sårytan, vilken lossnar efter ca. en vecka. Detta kan ge upphov till en övergående lätt blödning, vilken dock ibland kan vara rikligare och kräva vård. Man kan minska blödningen genom att lägga en ispåse på halsen eller suga på isbitar.

Andedräkten kan lukta illa under de första två veckorna. Bastubad och fysisk ansträngning bör undvikas under två veckor p.g.a. blödningsrisken. Alkohol och tobak inverkar negativt på läkningen. På operationsdagen är det skäl att vila och det opererade barnet behöver vara under uppsikt av en vuxen person under en veckas tid.

Smärtlindring

Värkmedicinerna kan tas regelbundet 7-10 dagar enligt sjukhusets ordinationer för att lindra smärtan och underlätta ätandet. Det är viktigt att dricka tillräckligt mycket. Ytterligare information om värkmedicinerna finns på sidan smärtlindring.

Vid kontinuerlig eller riklig blödning eller andra problem med läkningen bör man ta kontakt.

Kontaktnummer

  • Polikliniken för öron-, näsa- och strupsjukdomar
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten    
05.11.2020 päiväkirurgia 2