Tungbandet är en liten sena under tungan. Tungbandsoperation är nödvändig för barnet, om det uppstår problem med utvecklingen av talet p.g.a. att tungbandet är för kort.

Ingrepp

Ingreppet är snabbt och görs i sövning. Tungbandet skärs upp  och sårkanterna sys fast med självabsorberande stygn.

Konvalecens

Under operationsdagen behöver barnet vila och vara under uppsikt av en vuxen person. Barnet kan gå till skola eller dagvård redan följande dag.

Under operationsdagen är det bra att ge barnet sval, flytande kost. De följande dagarna kan barnet äta normalt i den mån smärtan tillåter.

Rehabilitering

Det är bra att utföra följande övningar 1-2 dagar efter operationen. det kan kännas lite I tungan, men övningarna borde inte orsaka smärta. Upprepa övningarna 5 ggr.

  1. Lyft upp tungan bakom övre tandraden och öppna munnen så mycket som du kan.
  2. För ut tungan rakt ut.
  3. Lyft tungan upp mot näsan, försök slicka nästippen.
  4. Räkna tänderna med tungan! Låt tungan röra sig utmed tandraden både uppe och nere i munnen.

Sårvård

Saliven kan vara rödfärgad de första dagarna, detta är ofarligt. Det är bra att skölja munnen med vatten efter maten de första dagarna. Tänderna får borstas normalt.

Smärtlindring

Det är bra att ge barnet värkmedicin regelbundet de första två dagarna och sedan vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, hetta, rodnad, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt.

  • Polikliniken för öron-, näsa- och strupsjukdomar
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten      
05.11.2020 päiväkirurgia 2