Ett ganglie är ett blåsaktigt hålrum, avgränsat av tjock bindväv, vilket innehåller en geleaktig vätska. Det uppstår som en utvidgning av en ledkapsel eller en senskida på handen eller foten.

Ingrepp

Ett ganglie kan försvinna helt av sig själv eller med hjälp av punktion samt kortisoninjektioner.

Om gangliet trots dessa kvarstår och besvärar avlägsnas det kirurgiskt. En del av ganglierna förnyas spontant. Ingreppet sker under lokalbedövning.

Konvalescens

Svullnad i operationsområdet fördröjer läkandet och förorsakar smärta. Fingerrörelser förbättrar muskelfunktionen och blodcirkulationen och minskar områdets svullnad. Svullnaden minskar också vid höjdläge av handen också på natten t.ex. med hjälp av en dyna samt med hjälp av anti-inflammatoriska smärtmediciner.

Handen kan användas fritt så långt smärtan tillåter, dock så att operationsområdet besparas större ansträngningar ända tills sårläkning skett vid ca. två veckor efter operationen. Undvik också maximal böjning av handleden om såret finns på det området ända till stygnborttagningen.

Sårvård

Efter operationen läggs sårtejp och kompresser på såret. Efter ett dygn är duschande tillåtet, och då borttages alla förband. Efter duschen kan kan såret förbindas om utsipprande vätska förekommer. Detta förband bör bytas dagligen.  Stygnen borttages efter 10-14 dygn vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning. Ett dygn efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu. 3-4 dagar efter stygnborttagningen kan man börja smörja såret samt lätt massera det för att förbättra elasticiteten i ärret.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov. 

Tag kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Den dagkirurgiska enheten
  • Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2