Axelleden omges av en rotatorkuff bestående av ett flertal muskelsenor. Denna kan rupturera t.ex. vid fall mot utsträckt hand i sidled eller vid plötsligt ryck i axelleden. Partiella rupturer kan läkas av sig själv under loppet av veckor/ månader, men fullständiga rupturer kräver oftast en kirurgisk korrigering.

Ingrepp

Vid det kirurgiska ingreppet, som utförs under bedövning och/eller sövning, sutureras rupturen på senan som ett titthålsingrepp. Vid behov utvidgas det dock till ett öppet ingrepp via en större såröppning.

Konvalescens

Efterbehandlingen beror på graden av spänning i senans sutursöm. Vid små senskador räcker 4-6 veckors användning av mitella. Vid större rupturer stöds axeln i förhållande till skadans omfattning. Aktiv rörelse av fingrar, handlove och armbåge inleds genast efter ingreppet. Den slutgiltiga rehabiliteringen sker under flera månaders tid.

Sårvård

Efter ett dygn får man duscha.

A) Ingen smärtpump: ta bort bandage och kompresser från såret. Efter duschen sätts nytt förband.

B) Om kirurgen har satt en smärtpump i operationssåret bör området hållas torrt. Dagen efter att smärtpumpen avlägsnats (sammanlagt tre dygn efter operationen) får operationsområdet också duschas. Ta då först bort kompresserna.

 Stygnen tas bort efter 10-14 dygn på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Ett dygn efter avlägsnandet får man gå i bastu.  Efter stygnborttagningen bör såret ej blötas ner på ett dygn, varefter dusch/bastubad är tillåtna så att armens läge beaktas.

Om handen är stödd i ett specifikt läge får detta inte ändras ens i duschen, utan armen bör stödas t.ex. med hjälp av plastöverdragna dynor.

Smärtlindring

Bedövningen av axeln, som räcker flera timmar och ibland ända till kvällen, är del av den postoperativa smärtbehandlingen. I slutskedet av operationen kan kirurgen föra in en tunn slang nära operationsområdet och denna förenas efter ingreppet med en bedövningspump

(se råd för användning av smärtpump). Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Axeln kan vara svullen efter operation. Kylpackningar och smärtmedicinering  minskar svullnad och smärta samt underlättar rörelse.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården   
05.11.2020 päiväkirurgia 2