Förträngning av utrymmet under skulderbladkammens utskott kan förorsaka skavning på senorna i axeln. Detta ger upphov till en inflammationsreaktion som kan förorsaka smärta och inskränkning av axelrörligheten. Om rörelseträning av axelleden inte ger resultat, kan man kirurgiskt öppna upp utrymmet.

Ingrepp

Vid ingreppet, som utförs under bedövning och /eller sövning avlägsnas undre delen av skulderbladkammens utskott.

Konvalescens

Slutresultatet är i mycket hög grad beroende av mängden rörelseträning axeln får efter ingreppet. 4-8 veckor efter operationen borde axeln ha återfått sitt normala rörelseomfång. Den slutgiltiga rehabilitering sker dock under flera månader efter operationen.

Rörelseträningen bör inledas genast efter ingreppet och utökas så småningom i den mån smärtan tillåter.

Sårvård

Efter ett dygn får man duscha.

A) Ingen smärtpump: ta bort bandage och kompresser från såret. Efter duschen sätts nytt förband.

B) Om kirurgen har satt en smärtpump i operationssåret bör området hållas torrt. Dagen efter att smärtpumpen avlägsnats (sammanlagt tre dygn efter operationen) får operationsområdet också duschas. Ta då först bort kompresserna.

Stygnen tas bort efter 7-12 dygn på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Efter stygnborttagningen bör såret ej blötas ned på ett dygn, varefter dusch/bastubad är tillåtna.

Smärtbehandling

Bedövningen av axeln, som räcker flera timmar och ibland ända till kvällen, är del av den postoperativa smärtbehandlingen. I slutskedet av operationen för kirurgen in en tunn slang nära operationsområdet och denna förenas efter ingreppet med en bedövningspump (se Råd för användning av smärtpump).

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig vätskeutsöndring) eller något annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående enheten.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården   
05.11.2020 päiväkirurgia 2