Typiska symptom vid snedställd stortå är rodnad, smärta och inflammation i bursan vid sidan av stortåbasen. Stortåns basled har också inskränkt rörlighet vilket leder till försämrad gång samt problem med skornas passform. Detta tillstånd uppstår som en följd av ledförslitningar, s.k. artros, vilket kan vara ärftlig ett eller uppstå vid användning av olämpliga skor.

Ingrepp

Vid ingreppet, som utförs under ryggbedövning, avlägsnas den skelettknöl vid tåns bas som orsakar symptomen (bild 1). Samtidigt kapas ofta fotbladets första ben och ytteränden flyttas utåt för att rätta till tåns läge (bild 2). Läget stabiliseras med hjälp av en skruv eller ten, självabsorberande stavar eller åtstramande stygn och förband.

Vänster fotblad sett uppifrån

Före operationen (bild 1)    

Före operationen                                

Efter operationen (bild 2)

  Efter operationen

 

Konvalescens

Efter ingreppet får man stöda på foten så att den ej böjs i den mån smärtan tillåter under fyra veckor. Speciellt bör man undvika böjning av tåns basled.Vid gång bör man se till att fotens tyngd fördelas jämnt över hela foten, ej bara på yttre kanten eller hälen. Man bör använda skor med stadig botten, låg klack samt rymligt och brett tåutrymme. Kryckor används några dagar eller enligt speciella instruktioner.

Bilkörning är ej tillåten förrän avstamp med trampdynan (böjning av tåleden) igen är tillåtet.

Fotförband

Ett stödförband är en viktig del av eftervården. Förbandets uppgift är att hålla tån rak och förhindra att den dras tillbaka till sin sneda ställning. Foten lindas sammanlagt 6 veckor.

Vid själva ingreppet läggs ett bolstrat förband som får vara kvar till stygnborttagningen. Därefter lindas foten dagligen enligt bildens schema under 4 veckor.

 Fotförband

Sårvård

Anti-inflammatorisk medicinering, kyla och högläge främjar läkandet och minskar smärtan. Ett dygn efter ingreppet kan man börja duscha, dock så att förbandet hålls vattentätt med hjälp av en plastpåse el.dyl.

Stygnen tas bort efter två veckor vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning. Ett dygn efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu.

Smärtbehandling

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller något annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer:

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården   
05.11.2020 päiväkirurgia 2