Axelleden är människans rörligaste led, vilken hålls på plats av en invecklad struktur formad av ledband och -kapsel. Vid luxation av leden skadas stödstrukturen, vilket ger risk för upprepade luxationer. En partiell luxation kan ge upphov till att axelleden plötsligt ger efter, med tillfälligt obrukbar arm som följd.

Ingrepp

Ingreppet görs under bedövning och/eller sövning och i allmänhet som ett titthålsingrepp. De skadade stödstrukturerna fästs med hjälp av s.k. suturankare.

Konvalescens

Den opererade armen hålls inåtroterad med hjälp av ett stödbandage som håller armbågen böjd och underarmen nära kroppen i tre veckor. Aktiv rörelse av fingrar, handled och armbågsled påbörjas genast efter operationen, dock så att axeln hålls inåtroterad. Stödbandaget används mellan träningspassen upp till sex veckor efter operationen som smärtavlastning.

Sårvård

Efter ett dygn får man duscha.

A)   Ingen smärtpump: ta bort bandage och kompresser från såret. Efter duschen sätts nytt förband.

B)   Om kirurgen har satt en smärtpump i operationssåret bör området hållas torrt. Dagen efter att smärtpumpen avlägsnats (sammanlagt tre dygn efter operationen) får operationsområdet också duschas. Ta då först bort kompresserna.

Stygnen tas bort efter 7-12 dygn på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Ett dygn efter avlägsnandet får man gå i bastu. 

Smärtlindring

Bedövningen av axeln, som räcker flera timmar och ibland ända till kvällen, är del av den postoperativa smärtbehandlingen. I slutskedet av operationen kan kirurgen förä in en tunn slang nära operationsområdet och denna förenas efter ingreppet med en bedövningspump (se råd för användning av smärtpump). Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.
Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig vätskeutsöndring) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården  
05.11.2020 päiväkirurgia 2