Vid Dupuytrens kontraktur förtjockas den ytliga täckmembranen i handflatan , vilket så småningom leder till bestående böjning av ett eller flera fingrar, i allmänhet ring- och lillfingret. Detta sker spontant utan inverkande yttre faktorer men kan åtgärdas kirurgiskt.

Ingrepp

Vid det kirurgiska ingreppet, som utförs under bedövning, borttages den förtjockade membranen så att fingret igen rätas ut, åtminstone delvis.

Konvalescens

Svullnad i operationsområdet fördröjer läkandet och förorsakar smärta. Fingerrörelser (se "Rehabiliteringsråd" nedan) förbättrar muskelfunktionen och blodcirkulationen och minskar områdets svullnad. Svullnaden minskar också vid höjdläge av handen också på natten t.ex. med hjälp av en dyna samt med hjälp av antiinflammatoriska smärtmediciner.

Handen kan användas fritt så långt smärtan och förbanden tillåter, dock så att operationsområdet besparas större ansträngningar s.s. lyft av saker tyngre än ett kilo ända till stygnborttagningen.

Sårvård

Handen förbinds med ett vadderat förband upp till 1-2 veckor efter operationen. Under denna tid bör förbandet skyddas med plast så det ej blöts ned vid tvätt t.ex. duschande.

Stygnen tas bort efter två veckor vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning. Ett dygn efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu. 3-4 dagar efter stygnborttagningen kan man börja smörja såret samt lätt massera det för att förbättra elasticiteten i ärret.

Handen används normalt i lättare vardagliga sysslor, vilka utgör god träning. Man bör lägga speciell tonvikt vid uträtning av handen för att förebygga nya kontrakturer.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården
05.11.2020 päiväkirurgia 2