Då man misstänker problem med knäets inre strukturer kan ett titthålsingrepp vara indicerat. Ruptur av den inre eller yttre menisken uppstår vanligen vid rotationsolyckor eller som följd av åldersförändringar, vilka ofta förekommer i samband med förslitningar i knäleden (artros). Andra tillstånd som kan behandlas via titthål är skador på ledytans brosk, förtjockning av ledmembranens veck (plica) samt borttagning av intraartikulära lösa vävnadsbitar. Symptomen sträcker sig från ansträngningssmärta och låsning av knäleden till svullnadstendens.

Det kirurgiska ingreppet utförs oftast i ryggbedövning, och då kan patienten välja att följa med ingreppet på monitorn. Under bedövningen går det ej att röra benen, och att stå och gå lyckas först då bedövningen försvunnit helt efter 3-4 timmar. Ingreppet utförs med hjälp av ett fiberoskop (0,5 cm diameter) som fungerar som kamera, och vars bild syns på monitorerna i salen. Ingreppet efterlämnar 2-3 små sår beroende på mängden av instrument som krävs, och tar i allmänhet 30-60 min.

Konvalescens

Svullnad i operationsområdet fördröjer läkandet och förorsakar smärta. Muskelrörelser förbättrar muskelfunktionen och blodcirkulationen och minskar områdets svullnad, och det är tillåtet att gå när bedövningen har försvunnit helt. Högläge, kyla, idealbinda samt anti-inflammatorisk smärtmedicin minskar också svullnaden. Svullnaden gör att knäet känns styvare än vanligt. I början kan kryckor användas ett par dagar, och man bör undvika för stor anstränging av knäet den första veckan. Gradvis kan man arbeta sig upp till en normalansträngning av knäet vid ca. 2-3 veckor efter operationen.

Sårvård

Runt knäet sätts ett stödförband, vilket kan avlägsnas efter ett dygn, och efter det är det tillåtet att blöta ner såret. Om det ej sipprar ut vätska ur såret behövs inget skyddsförband, men idealbinda kan användas ett par dagar som stöd för knäet. Stygnen tas bort efter 7-12 dygn vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning. Efter stygnborttagningen bör såret ej blötas ner på ett dygn, varefter dusch/bastubad är tillåtna.

Smärtbehandling

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården. 
05.11.2020 päiväkirurgia 2