Efter ingreppet sköts smärtan enligt en individuell plan där patientens sjukdomar, allergier och ingreppets art tas i betraktande. Måttlig till svår smärta kan förekomma 2-4 dygn hemma, ibland även längre. Man bör ha tillräckligt med smärtmedicin att tillgå hemma och kan tryggt använda den enligt personalens ordinationer.

Paracetamol är ett grundläggande smärtpreparat som passar de flesta. Det kan ges som tabletter, mixtur eller suppositorier (oftast till barn). På sjukhuset ges det även som dropp/ intravenöst.

Anti-inflammatoriskaär en annan grundläggande grupp mediciner som är ofta använda. De reducerar svullnad, inflammation, smärta samt feber (t.ex. ibuprofen och ketoprofen). De ges som tabletter, mixtur eller suppositorier. Vid känslig magslemhinna kan skyddsmedicinering användas samtidigt.

Paracetamol och anti- inflammatorika kan tas parallellt vilket ofta ger den bästa smärtlindringen. Då minskar också behovet av starkare smärtmediciner och biverkningarna minimeras.

Mediciner kan också med fördel kombineras med olika bedövningar.

Själva operationssåret injiceras med bedövningsmedel, vilket ger en bedövning av området under några timmar.

Blockad av nervplexus eller enskilda nerver inför ingreppet ger smärtlindring även efteråt. Denna typ av bedövning är mera långvarig, upp till ett halvt dygn.

Bedövningspump används t.ex. vid axeloperationer. Kirurgen placerar en mycket tunn kateter in i operationsområdet och en automatisk pump används för att tillföra mycket små mängder bedövningsmedel kontinuerligt under de första två dygnen. Tilläggsinformation om smärtpumpen.

Då en kombination av ovanstående metoder inte ger tillräcklig smärtlindring ges patienten starka värkmediciner, opiater. Opiaterna är effektiva, men ger också ofta lätt biverkningar som trötthet, illamående och förstoppning.

OBS!

Vid användning av opiater skall man inte utföra krävande saker som bilkörning eller använda andra krävande eller farliga maskiner. Opiater kan ej heller tas i samband med alkohol.  

05.11.2020 päiväkirurgia 2