Vid somliga ingrepp appliceras en smärtpump för att lindra smärtan efter ingreppet. Pumpen innehåller bedövningsmedel vilket leds till operationsområdet via en tunn kateter.

 • Bedövningsmedlet finns i en behållare innanför pumpens hårda ytterhölje.
 • Behållarens innertryck gör att en jämn dos av bedövningsmedel kommer ut i operationssåret så länge pumpen är på plats
 • Själva apparatens läge inverkar inte på dess funktion, så det går bra att ha den i fickan eller fästa den vid kläderna. Den får dock inte hänga i sin kateter, då det finns risk att katetern rubbas ur sitt läge eller lossnar helt. Då går det inte att få katetern tillbaka.
 • Behållaren töms med den hastighet som bestämts på sjukhuset (2-5 ml/h) och är helt tom efter två dygn.
 • Smärtförnimmelserna efter en operation är mycket individuella och somliga upplever starkare smärta än andra. Smärtnivån påverkas också av ingreppets art och omfattning.
 • Efter ingreppet krävs i allmänhet också smärtlindring i tablettform. För dessa ges närmare ordinationer före hemfärden.

Att beakta hemma

 • Kateterns spets bör vara under huden.
 • Det är inte ovanligt att det läcker bedövningsmedel ur såret och fuktar sårförbandet. Vid behov byts förbandet.
 • Såret hålls torrt så länge sårkatetern och pumpen är på plats.
 • Vid kallt väder bör smärtpumpen hållas innanför kläderna vid utomhusvistelse.
 • Trycket i pumpen avtar i samma mån som innehållet minskar.

Då pumpen är tom

 • Behållaren för bedövningsmedelär tom efter två dygns användning. Mängden kvarvarande bedövningsmedel går att bedöma utgående från storleken på behållaren inne i pumpen.
 • Smärtpumpen och dess kateter kan vara kvar en kortare tid efter att behållaren tömts
 • Sårkatetern kan avlägsnas hemma. Först avlägsnas förband och tejp, därefter dras själva kateterspetsen ut ur såret. Om operationen gjorts traditionellt (inte med hjälp av fiberoptik) bör såret täckas med sårtejp den första veckan. Även efter kateterborttagningen kan små mängder bedövningsmedel läcka ut. Huden kan täckas med en torr kompress.
 • Såret bör hållas torrt ännu ett dygn efter kateterborttagningen  
05.11.2020 päiväkirurgia 2