En endoskopi av urinblåsan görs bl.a. om patienten har besvär med urineringen eller om blod ses i urinen. Den ger information om blåsväggarna samt blåsans volym. I samband med undersökningen kan man ta provbitar och göra små ingrepp.

Ingrepp

Ingreppet görs vanligtvis polikliniskt, men av medicinska skäl kan åtgärden även göras i operationssalen under ryggbedövning. Vid behov kan man komplettera med hjälp av avslappnande medicin eller smärtmedicin. Man för in den rörformade kameran och instrument (cystoskopet) via urinröret och vidgar urinblåsan med hjälp av vätska. Ingreppet tar ca. 15 minuter.

Konvalescens

Efter ingreppet kan man de första urineringsgångerna uppleva sveda och se litet blod eller koagel i urinen. För att skölja blåsan rekommenderas ett vätskeintag på 1,5-2 liter under det första dygnet, vilket också skyddar mot urinvägsinfektion. En eventuell infektion ger sig till känna inom en dryg vecka. Om besvären fortsätter efter några dagar kan man ta kontakt med sin hälsocentral.

Smärtlindring

I allmänhet behövs ingen smärtmedicinering hemma, men vid behov kan man använda receptfria värkmediciner.

Tag kontakt

  • Kirurgiska polikliniken uroterapeut
  • Den dagkirurgiska enheten
  • Dejourpolikliniken / akuten under övriga tider
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2