Åtgärd

Operationen görs via urinröret i endoskopi, i ryggmärgsbedövning eller allmänanestesi.

Via endoskopet hyvlas tumörerna bort, och provbitarna skickas för undersökning till patologen. Före åtgärden ges antibiotika i förebyggande syfte.

Återhämtning

Efter åtgärden sätts en urinvägskateter, som tas bort innan hemfärden. När urineringen lyckas kan man åka hem. Ibland kan dock katetern lämnas kvar till följande dag, då man själv kan ta bort den hemma eller gå till hälsocentralen.

Efter hyvlingen kan man känna sveda i samband med urinering och blåsan kan kännas irriterad. Det kan komma blod och koagel med urinen i ett par dagars tid. För sköljning av blåsan rekommenderas det att man dricker rikligt med vätskor, 1,5-2 liter under det första dygnet. Rikligt vätskeintag hindrar också uppkomst av urinvägsinfektioner. Man kan motionera normalt, dock bör man undvika tung ansträngning i ca två veckors tid. Du bör undvika bastubad 7-10 dygn.

Smärtbehandling

Vid behov kan man använda smärtmediciner som fås utan recept.

Efterkontroll på urologiska polikliniken vid behov. Svar från patologen informeras via brev.

Kontaktuppgifter

Ifall det uppstår problem med återhämtningen, t.ex. inflammationssymtom, riklig blödning eller koagel som försvårar urineringen, bör man kontakta:

  • Kirurgiska polikliniken, uroterapeuten
  • Dagkirurgiska enheten
  • Akutpolikliniken övriga tider
  • eller egen hälsovårdscentral eller arbetshälsovård.
05.11.2020 päiväkirurgia 2