För trång förhud, eller fimos, innebär att förhuden inte fritt kan föras bakom ollonet, eller förhuden sitter hårt fast i ollonet helt eller delvis. Hos vuxna kan detta tillstånd orsaka inflammation och försvåra både urinering och sexuellt umgänge om förhuden blir hård och ärrfylld. Omskärelse är då indicerad.

Ingrepp

Vid ingreppet avlägsnas förhuden så att 5 mm av den samt samt en sammanvuxen sträng (frenulum) på undersidan av penis lämnas kvar eller formas på nytt. Både det yttre och det inre bladet av förhuden avlägsnas ungefär till randen av ollonet, varefter blödningarna elektrokoaguleras. Det inre och yttre bladet sys ihop bakom ollonet med självabsorberande stygn. Ingreppet sker oftast under lokalbedövning, då penis bedövas vid roten. Förhuden bedövas lätt och ingreppet är smärtfritt. Det är även möjligt att använda sig av andra anestesimetoder till exempel sövning eller ryggmärgsbedövning.

Konvalescens

Man bör huvudsakligen vila under ingreppsdagen. Följande dag får man röra sig fritt beroende på hälsotillståndet. Kraftig ansträngning och idrott bör undvikas den första veckan. Man bör undvika samlag under de 4 veckor det tar för såret att läka. Omskärelse ger mycket sällan komplikationer. Blödningen är oftast lätt och slutar spontant, men kan ge lokal svullnad i penisen. Man kan skydda byxorna med en tunn binda några dagar. Dagligt luftbad av området fortskrider sårets läkningsprocess.

Sårvård

Stygnen absorberas av sig själv på ca 3 veckor. Kompresserna tas bort dagen efter ingreppet och då inleds duschande med varmt vatten av sårområdet morgon och kväll samt vid toalettbesök. Såret torkas med lätta tryck med ren handduk. Det är tillåtet att bada bastu efter en vecka. Efter duschen kan området täckas med bassalva eller vaselin för att förhindra uttorkning av slemhinnorna.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn, därefter vid behov.

Eftergranskning behövs i allmänhet inte.

Tag kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig varig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt.

  • Kirurgiska polikliniken uroterapeut
  • Den dagkirurgiska enheten
  • Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider  
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2