Hydrocele innebär en vätskeansamling invid sädesledare eller testikel. Orsaken förblir oftast okänd. Ibland ses detta som en följd av en skada, en testikeltorsion (vridning av testikeln), en infektion eller en tumör. Det enda symptomet kan vara en förstorad eller svullen pung. Tillståndet kan också ge tryckkänsla eller smärta. Diagnosen sker med hjälp av att läkaren känner på pungen, genomlyser den med vanligt ljus eller via en ultraljudsundersökning. En operation är indicerad enbart om tillståndet ger besvär.

Ingrepp

I ingreppet, som vanligen utförs under ryggbedövning, tömmer man och avlägsnar vätskeblåsan.

Konvalescens

Under operationsdagen är det bra att vilaså mycket som möjligt, men följande dag är det fritt att röra på sig enligt hälsotillståndet. Man bör dock undvika tung fysisk ansträngning och sport under de tre första veckorna.

Sårvård

Såret är sytt med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort. Operationsområdet bör hållas torrt ett dygn, varefter man börduscha det två gånger om dagen. Man bör undvika att gnugga området, torkning sker genom försiktiga tryck. I bastu får man gå efter en vecka. Som stöd för testiklarna används åtsittande kalsonger 2-3 dygn.Efter ingreppet ser man ofta svullnad och blåmärken på pungen. Såren kan utsöndra blodblandad vätska under några dagar. Sårläkningen tar ca. två veckor, och under tiden bör man avstå från samlag.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov. 

14.09.2017 päiväkirurgia