Hydrocele innebär en vätskeansamling invid sädesledare eller testikel. Orsaken förblir oftast okänd. Ibland ses detta som en följd av en skada, en infektion eller en tumör. Det enda symptomet kan vara en förstorad pung eller tryckkänsla i pungen. Diagnosen sker med hjälp av att läkaren känner på pungen, genomlyser den med vanligt ljus eller mer sällan via en ultraljudsundersökning. En operation är indicerad enbart om tillståndet ger besvär.

Ingrepp

I ingreppet, som vanligen utförs under ryggbedövning, tömmer man och avlägsnar vätskeblåsan.

Konvalescens

Under operationsdagen är det bra att vila så mycket som möjligt, men följande dag är det fritt att röra på sig enligt hälsotillståndet utan att svettas. Man bör dock undvika tung fysisk ansträngning och sport under de tre första veckorna.

Sårvård

Såret är sytt med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort. Operationsområdet bör hållas torrt ett dygn, varefter man börduscha det två gånger om dagen. Man bör undvika att gnugga området, torkning sker genom försiktiga tryck. I bastu får man gå efter en vecka. Som stöd för testiklarna används åtsittande kalsonger 2-3 dygn eller längre. Efter ingreppet ser man ofta svullnad och blåmärken på pungen. Såren kan utsöndra blodblandad vätska under några dagar. Sårläkningen tar ca. två veckor. Dagligt luftbad fortskrider sårläkningen. Enligt mående kan du ha samlag, men helst inte under de första dagarna.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Tag kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande (t.ex. fortsatt sårblödning, stark testikelsvullnad) förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.

  • Kirurgiska polikliniken uroterapeut
  • Den dagkirurgiska enheten
  • Dejourpoliklinik / akuten under övriga tider
  • Den egna hälsocentralen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2