Bakgrund

Prostatan är den körtel, som omger urinröret omedelbart nedanför urinblåsan. Med stigande ålder ökar prostatan ofta i storlek. Detta kallas godartad prostataförstoring. Detta medför förträngning av urinröret. Symptomen är svårigheter att få igång urineringen och att strålen är svag.

Ingrepp

Ingreppet görs som titthålsoperation via urinröret. Laserstrålar riktas mot den förstorade prostatavävnaden. Prostatavävnaden förångas och kommer ut med spolningsvätskan. Ingreppet räcker ca 1-2h. Jämfört med traditionell hyvling är fördelarna med laserhyvling en sparsammare blödning och mindre behov av värkmediciner. Detta gör det möjligt att åka hem samma dag. Ingreppet görs antingen i ryggbedövning eller sövning. Före åtgärden ges antibiotika i förebyggande syfte.

Konvalescens

Urinen kan vara blodig i början och det kan bildas blodkoagel i urinvägarna. Det rekommenderas att man dricker rikligt (åtminstone 2l om dagen) under de första dagarna och att man urinerar ofta. Under några veckor kan man behöva urinera oftare än normalt och sveda kan förekomma. Ibland kan urinen bli blodig igen efter 2-4 veckor när sårskorporna lossnar från operationsområdet. Det är inte farligt om urineringen annars fungerar normalt.

Samlag undviks i två veckor. En del patienter har en urinkateter kvar efter operationen. Den kan man själv ta bort hemma följande dag, enligt särskilda instruktioner. I samband med åtgärden kommer man efter behov överens om en uppföljning till skötare eller urolog.

Vila så mycket som möjligt under operationsdagen. Dagen efter kan man röra på sig fritt beroende på hur man mår, men man ska undvika fysiska ansträngningar och skakningar under två veckors tid (t.ex. att köra traktor, cykla). Man kan gå i duschen dagen efter operationen. Simning och bastubad är tillåtna efter 2 veckor. Förstoppning bör förebyggas. Tillfälligt kan receptfria avföringsmediciner användas.

Smärtlindring

Det är bra att ta värkmedicin regelbundet 1-4 dygn och sedan vid  behov.

Tag kontakt

Om det uppstår problem med tillfrisknandet; t.ex. om urinen blir blodigare och koagel hindrar urineringen, om det slutar komma urin och blåsan känns full, vid tilltagande sveda och mera frekvent urineringsbehov och feber (det kan vara tecken på infektion), om urinläckage fortsätter längre än 1-2 månader bör man ta kontakt med häsocentralen eller den vårdande avdelningen:

  • Kirurgiska polikliniken uroterapeut
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Dejourpolikliniken/akuten under övriga tider
  • Den egna hälsovårdsstationen eller arbetshälsovården.

 

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2