Åtgärd 

Åtgärden görs vanligen i lokalbedövning. Vid behov kan man ge lite lugnande eller smärtlindrande medicin. I åtgärden görs ett eller två snitt i pungen varefter man lokaliserar sädesledarna. En liten bit av sädesledarna kapas av och ges till patologen som provbit. Sädesledarna ombinds eller bränns och såret sys fast.

Återhämtning 

Det är bra att vila på operationsdagen. Fr.o.m. följande dag är det tillåtet att röra på sig enligt mående, men tung fysisk ansträngning och idrott bör undvikas i tre dagars tid efter operationen.

Sjukledighet skrivs för 1-3 dagar. Men arbetsgivaren kan dock kräva att dagarna tas ut som semester eller annan ledighet.

Sårvård

Suturerna i såret är självabsorberande och de behöver inte tas bort. Operationsområdet bör hållas torrt ett dygn, efter det duschas såret ett par gånger om dagen i en veckas tid, gnuggning bör undvikas. Området torkas genom att man trycker på det försiktigt. Ni får gå i bastun ca en vecka efter operationen.

Efter operationen kan pungen vara svullen och det kan uppstå blåmärken. För att minska detta är det bra att använda spända, välsittande kalsonger som stöd för pungen i 2-3 dygn eller längre. Såret läks inom ca 2 veckor. Dagligt luftbad av området fortskrider sårets läkningsprocess.

Eftervård

Resultatet säkerställs med ett spermaprov ca 12 veckor efter åtgärden. Vid hemförlovningen får du med en provburk, provtagningsinstruktioner och remiss för sperma-analys. Provet kan du föra till något av de nämnda laboratorier som finns skrivet på en skilld anvisningsblanket.  Du får resultatet via brev ca två veckor efter att provet lämnats. Sperma-analysen ingår i åtgärdsavgiften. Efter en lyckad åtgärd är ett normalt spermaprovsvar antingen ”rent prov” eller ”några orörliga spermier eller synfält i mikroskop”. Om den preventiva effekten förblir oklar tar man kontakt med dig för ett nytt kontrollprov. Preventivmedel bör användas fram till det att åtgärdsresultatet har säkerställts med spermaprov så länge att resultatet av åtgärden är säkerställd med spermaprovet.

Smärtbehandling

Som smärtmedicin räcker det med mediciner som fås receptfritt från apoteket. Det är bra att ha mediciner hemma i förväg.

Kontaktuppgifter

Ifall det uppkommer inflammationssymtom (tilltagande smärta, kraftig svullnad, hetta, rodnad, fortgående fuktighet genom förbandet) eller andra problem (t.ex. om det är ständig riklig blödning från såret, avsevärd svullnad i testiklarna) bör ni kontakta hälsovårdscentralen eller behandlande enhet.

  • Kirurgiska polikliniken, uroterapeuten
  • Dagkirurgiska enheten
  • Akutpolikliniken övriga tider
  • Er hälsovårdscentral eller arbetshälsovård

 

 

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2