Åtgärd

Åtgärden görs vanligen i lokalbedövning. Vid behov kan man ge lite lugnande eller smärtlindrande medicin. I pungens framdel görs ett kort snitt via vilket man lokaliserar sädesledarna, som ombinds och kapas av. Eventuella blödningar stoppas och såret sys fast.

Återhämtning

Det är bra att vila på operationsdagen. Fr.o.m. följande dag är det tillåtet att röra på sig enligt mående, men tung fysisk ansträngning och idrott bör undvikas i tre dagars tid efter operationen.

Sjukledighet skrivs för 1-3 dagar beroende på arbete.

Sårvård

Suturerna i såret är självabsorberande och de behöver inte tas bort. Operationsområdet bör hållas torrt ett dygn, efter det duschas såret ett par gånger om dagen i en veckas tid, gnuggning bör undvikas. Området torkas genom att man trycker på det försiktigt. Ni får gå i bastun ca en vecka efter operationen.

Efter operationen kan pungen vara svullen och det kan uppstå blåmärken. För att minska detta är det bra att använda spända kalsonger som stöd för pungen i 2-3 dygn. Såret läks inom ca. 2 veckor.

Eftervård

Resultatet säkerställs med ett spermaprov 8 veckor efter åtgärden. Vid hemförlovningen får ni med er en provburk, provtagningsinstruktioner och remiss för sperma-analys. Provet kan ni föra till läkarcentral Mehiläinens laborotorium. Preventivmedel bör användas fram till det att åtgärdsresultatet har säkerställts med spermaprov. Ni får resultatet via brev ca. två veckor efter att provet lämnats. Sperma-analysen ingår i åtgärdsavgiften. Om den preventiva effekten förblir oklar, undersöker man även den del av sädesledaren som tagits bort, för att säkerställa att man kapat av rätt struktur. Den avkapade delen från sädesledarna förstörs först när analysresultaten säkerställt åtgärdens preventiva effekt. Även om ni inte skulle föra något spermaprov, förstörs delen efter 6 månader.

Smärtbehandling

Som smärtmedicin räcker det med mediciner som fås receptfritt från apoteket. Det är bra att ha mediciner hemma i förväg.

Kontaktuppgifter

Ifall det uppkommer inflammationssymtom (tilltagande smärta, kraftig svullnad, hetta, rodnad, fortgående fuktighet genom förbandet) eller andra problem (t.ex. om det är ständig riklig blödning från såret, avsevärd svullnad i testiklarna) bör ni kontakta hälsovårdscentralen eller behandlande enhet:

  • Kirurgiska polikliniken, uroterapeut
  • Dagkirurgiska avdelningen
  • Akuten
  • Den egna hälsovårdsstationen eller arbetshälsovården.  
14.09.2017 päiväkirurgia