I samband med att urinens beståndsdelar kristalliseras kan det bildas stenar i urinvägarna. Stenarna kan orsaka smärta, blodig urin och ibland blockera urinvägarna.

Ingrepp

Stötvågsbehandling utförs utanför kroppen. Njurstenen lokaliseras med hjälp av ultraljud och vid behov genomlysning. Den energivåg som uppstår  från energikällan utanför kroppen riktas till den sten som är i fokus. Målet är, att stenen krossas till tillräckligt små bitar och sköljs ut med urinen. Stötvågorna är inte skadliga för kroppen. Ingreppet räcker ca. ½-1 timme. Du får i samband med ingreppet avslappnande medicin och värkmedicin som gör att du kanske slumrar till en stund. Tack vare medicineringen är ingreppet så gott som smärtfritt.

Konvalecens

Efter ingreppet stannar ni på avdelningen för observation i ca 1-2 timmar. Urinen kan vara blodig i ett par dagar. När stenbitarna sätts i rörelse kan man ibland känna smärtor, detta kan även leda till blockering av urinröret. Det rekommenderas att man dricker rikligt och är i rörelse så att stenbitarna sköljs bort och urinen blir klarare. Om det finns behov av att analysera stenbitarna, får du information om detta efter åtgärden. Kontrollröntgenbild tas ca 6 veckor efter ingreppet.

Smärtbehandling

Det är bra att ta värkmediciner vid behov.

Om det uppstår problem med tillfrisknandet, bör man kontakta något av nedanstående nummer:

  • Kirurgiska polikliniken uroterapeut
  • Dagkirurgiska enheten
  • Dejourpolikliniken/akuten under övriga tider
  • Den egna hälsovårdsstationen eller arbetshälsovården

 

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2