I urinledarna finns en tilltäppning, som förhindrar urinen att flöda vidare från njurarna till urinblåsan. I samband med en endoskopi av urinblåsan sätter man en stent i urinledaren, det vill säga ett specialtillverkat tunt rör, som gör det möjligt för urinen att flöda förbi tilltäppningen.

Ingrepp

Man för in den rörformade kameran och instrumentet (cystoskopet) via urinröret och vidgar blåsan med hjälp av vätska. Via cystoskopet för man in en tunn ledningsvajer förbi tilltäppningen. Med hjälp av den sätts stenten på plats, till hjälp använder man sig av genomlysning. Ingreppet görs i ryggbedövning eller sövning och varar ca 10-60 minuter. Före åtgärden ges antibiotika i förebyggande syfte.

Konvalescens

Efter ingreppet kan man några gånger känna att det svider i samband med urinering. Det kan komma lite blod eller koagel med urinen. För att skölja urinblåsan uppmanas man dricka mellan 1,5-2 liter vätska under det första dygnet efter operationen. Ett rikligt vätskeintag hjälper också till att förhindra uppkomsten av infektioner. Möjliga infektioner ger sig vanligtvis till känna inom en vecka. Ifall febern stiger över 38 grader och symptomen för infektion inte försvinner inom ett par dagar, kan man ta kontakt med hälsovårdscentralen eller den egna arbetshälsovården.

Stenten som har satts in i urinledaren kan i sig själv orsaka irritation eller tryck i sidan när blåsan fylls (backflöde förbi stenten). Även om dessa symptom kan orsaka besvär är detta inte farligt. Vid hemförlovningen får du mera information om eftervården.

Smärtlindring

I allmänhet behövs ingen smärtmedicinering hemma, men vid behov kan man använda receptfria värkmediciner.

Tag kontakt

  • Kirurgiska polikliniken, uroterapeut
  • Dagkirurgiska enheten
  • Dejourpolikliniken/akuten under övriga tider
  • Den egna hälsovårdsstationen eller arbetshälsovården

 

05.11.2020 päiväkirurgia 2