Inflammation i matstrupen beror oftast på att maginnehållet, som är mycket surt, återkommande stöts upp i matstrupen(reflux = strömning tillbaka/ bakåt). Det sura maginnehållet irriterar och fräter på slemhinnan och leder till en inflammationsreaktion, som kan ge bl.a. halsbränna, bröstsmärta, hosta samt svårigheter att svälja. Refluxen beror på att att slutarmuskeln i nedre ändan av matstrupen inte fungerar bra, utan den släpper maginnehållet tillbaka upp i matstrupen. En bidragande faktor är ofta en bråckbildning av magsäcken vid diafragma. Reflux i matstrupen är ett vanligt tillstånd, och sköts kirurgisk om annan behandling (diet, livsstilsföreskrifter, mediciner m.m.) ej har gett önskat resultat.

Ingrepp

Vid ingreppet förs bråcket ner i bukhålan igen. Den viktigaste delen av ingreppet är en s.k. fundoplikation, vilken fungerar som ett hinder för passagen av magsäcksinnehållet bakåt. Den görs så att den översta delen av magsäcken dras bakom matstrupen till framsidan, och där sys som en manschett runt matstrupen.

Mat

Man skall under den första vecka äta flytande mat. Efter 1 vecka kan man övergå till normal mat men man skall tugga väl. Eventuella problem med sväljning går över inom ett par dagar.

Smärtlindring

Efter ingreppet kan man förutom smärtan i hudsåren känna smärtor i skuldrorna och vid revbensbågen. Denna orsakas av den gas man fyllt bukhålan med under ingreppet. Gasen irriterar diafragma (muskelskiktet mellan bröstkorg och bukhåla) och detta strålar upp i axeln. Smärtan är ofarlig och försvinner inom några dagar. Lätt motion och värkmedicin ger lindring.

04.12.2015 VKSadmin