En överviktsoperation innebär alltid en viss risk och bör betraktas som en sista möjlighet, då lättare vårdmetoder inte har effekt. Dödligheten förknippad med detta ingrepp ligger kring 0,5 %.

Vid by-pass operationen av magsäcken görs en 20-30 ml:s stor påse av magsäckens övre del, till vilken tunntarmen förenas. Operationen görs i titthålsteknik, p.g.a. detta så är vårdtiden kort, endast några sår på magen och kort återhämtningstid.

De flesta går ner över hälften av sin övervikt och resultatet är långsiktigt mycket bestående. Operationen minskar också risken att insjukna i allvarliga följdsjukdomar av övervikt, t.ex. diabetes, blodtryckssjukdom osv.

Du måste följa en strikt lågenergidiet (ENED) i minst fyra veckor före operationen. Detta gör åtgärden enklare och förbättrar operationsresultatet genom att minska fettmängden i levern och förminskar leverns storlek.

04.12.2015 VKSadmin