Människans tarm är 5-7 meter lång och består uppifrån räknat av tunntarm (intestinum tenue), tjocktarm (colon) och ändtarm (rectum). Den kraftigt vindlande tunntarmen upptar ca 4/5-delar av hela tarmkanalens längd och är 2-3 cm i diameter. Tunntarmens inre yta är belagd med körtlar, som avsöndrar tarmsaft, och med millimeterlånga utskott, tarmludd (villi), som tar upp näring.

Tjocktarmen är drygt 1 meter lång och ca. 7 cm i diameter. Den ligger i en båge runt tunntarmen och uppdelas i den uppåtstigande, den tvärgående och den nedstigande tjocktarmen. I tjocktarmen uppsugs huvudsakligen vatten, varigenom tarminnehållet får en allt fastare konsistens.

Vid hemicolectomi så tas den sjuka delen av tjocktarmen bort.

04.12.2015 VKSadmin