En överviktsoperation innebär alltid en viss risk och bör betraktas som en sista möjlighet, då lättare vårdmetoder inte har effekt. Dödligheten förknippad med detta ingrepp <0,2%. Sleeve gastrectomy innebär att magsäcken omformas till ett smalare rörformat organ. Ca 3/4 av magsäcken tas bort. Den övre och nedre magmunnen är intakta.

Operationen görs i titthålsteknik, p.g.a. detta är vårdtiden kort, endast några små sår på magen och kort återhämtningstid.

De flesta går ner över hälften av sin övervikt och resultat är långsiktigt mycket bestående. Operationen minskar också risken att insjukna i allvarliga följdsjukdomar av övervikt, t.ex. diabetes, blodtryckssjukdomar osv.

Ni måste följa en strikt lågenergi diet (ENED/VLCD) 1 månad före operationen. Detta är enkelt att genomföra med så kallade ENED - preparat som Allevo, nutridiet, Nutrifast och Nutrilett intensive.

ENED:s funktion är att minska fettmängden i levern och detta gör operationen enklare. ENED  - period fungerar också bra som förberedelse före operation. Efter operationen skall man även de första veckorna använda sig av flytande och passerad mat.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus