Mjälten är ett knytnävsstort organ, beläget i bukhålans övre vänstra del. Dess viktigaste uppgift är att bryta ned förbrukade röda blodkroppar. Mjälten deltar också i kroppens försvar mot infektioner.

Förstorad mjälte är ett symptom som kan uppkomma vid sjukdomar såsom malaria, skrumplever och flera blodsjukdomar (t.ex. autoimmunhemolytisk anemi).

Mjältskada i samband med operationer kan framför allt uppkomma vid ingrepp på magsäck och tjocktarm. En förstorad mjälte kan också lätt brista vid olycksfall, varvid en livshotande inre blödning uppkommer. Vid sådana tillstånd kan man avlägsna mjälten eftersom den inte är ett livsviktigt organ. Mjältens funktion övertas därefter av levern och lymfkörtlarna. Om mjälten avlägsnats minskar kroppens försvar mot infektioner och du kommer därför att vaccineras.

04.12.2015 VKSadmin