Syftet med undersökningen

Med hjälp av undersökningen fås information om gall- och bukspottkörtelgångarnas anatomi samt om eventuell infektion, förträngning eller något annat problem samt eventuellt orsaken till dessa. Man kan även göra vårdåtgärder i samband med undersökningen, t.ex. avlägsna gallsvägsstenar, öppna förträngningar samt ta provbitar.

Förberedelser

Du blir kallad till bäddavdelningen på undersökningsdagens morgon. Du skall inte dricka eller äta 6 timmar före undersökningen. Följ anvisningarna som du får hem.

Före undersökningen tas blodprov. På avdelningen genom en kanyl, som sätts i armen, ges intravenös dropp och antibiotika för att förebygga infektion. Vanligen ges också ett anti-inflammatorisk/smärtstillande stolpiller.

Undersökningen

En gastrokirurg gör undersökningen på röntgenavdelningen med anestesigrupp. Du ligger på undersökningsbordet nästan på mage, ansiktet vänt åt höger. Anestesigruppenser till att du får tillräckligt med lugnande och smärtstillande medicin.

Det böjliga endoskopet förs via munnen ner genom magsäcken till tolvfingertarmen, där gallgången och bukspottkörtelgången mynnar. Via instrumentet förs sedan en tunn plastslang ned så att kontrastvätska kan sprutas in i gallvägarna och/eller bukspottkörtelgången.

Eftervård

Efter undersökningen uppföljs ditt hälsotillstånd på avdelningen för eventuella biverkningar eller komplikationer. P.g.a. givna mediciner kan du vara sömnig och måste förbli sängliggande tills medicinverkan har försvunnit.

Ifall blodprovsvaret efter undersökningen är normalt och du är välmående, får du äta och dricka cirka fyra timmar efter undersökningen. Du blir utskriven samma kväll.

04.12.2015 VKSadmin