Syftet med undersökningen

Undersökningen görs för att utreda orsak till magbesvär. Dessa kan bero på matstrups-, magsäcks- eller tolvfingertarmsproblem.

Förberedelser

Magsäcken måste vara tom inför undersökningen. Du skall vara oäten 6 timmar före undersökningen.

Undersökningens förlopp

Före undersökningen får du en medicin som minskar luftbubblorna i magsäcken, detta för att läkaren skall kunna se bättre. För att underlätta undersökningen för dig så sprayar vi vid behov lokalbedövning i svalget. Ifall du vet att du är allergisk mot bedövningsmedel, bör du meddela detta åt oss före undersökningen.

Du ligger på vänstra sidan när undersökningen görs. Du kan andas som vanligt hela tiden. Undersökningen görs med en kameraförsedd slang som förs ner till magsäcken via munnen. Med hjälp av undersöknings instrumentet (gastroskopet) kan läkaren undersöka slemhinnan i matstrupen,magsäcken och tolvfingertarmen. Genom gastroskopet kan man också ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning och genomföra olika behandlingar. Vid undersökningen blåses luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapning under och efter undersökningen är därför vanlig och ofarlig.

Efter undersökningen

Efter att undersökningen är avslutad får du besked om vad undersökningen visade. Resultatet från undersökningen av tagna provbitar kommer efter 4 – 6 veckor. Läkaren meddelar dig när provsvaren av provbitarna har kommit. Vid behov får du även recept på lämplig medicin Om du fick bedövning före undersökningen bör du inte äta eller dricka förrän efter 30 minuter. Om dettogs provbitar vid undersökningen bör du äta eller dricka något riktigt kallt.

04.12.2015 VKSadmin