Syftet med undersökningen

Kolonoskopi görs för att utreda orsaken till magsymptom, vilka kan bland annat bero på tarmen.

Förberedelser

Tjocktarmen bör vara ren vid undersökningen, så att läkaren kan se slemhinnan. Följ föreskrifterna som du får hem.

Undersökningens förlopp

Före undersökningen bedövas ändtarmsöppningen med salva som innehåller lokalbedövning. Vid undersökningen ligger man till en början på vänster sida. Undersökningsinstrumentet förs in via ändtarmen. Efter ett tag kan du behöva ändra läge och ligga på rygg eller högra sidan. Lägesbyte underlättar ofta införandet av undersökningsinstrumentet.

Ett kolonoskop är en cirka 160 cm lång och fingertjock böjlig slang med videokamera på ändan. Undersökningens olika moment kan upplevas som obehagliga. För att läkaren ska kunna granska insidan av tarmen måste luft blåsas in. Detta kan ge spänningar och knip i magen. Det andra momentet som kan kännas obehagligt är när instrumentet förs in och tarmen töjs ut, i synnerhet om den är mycket slingrig.

Läkaren kan vid behov ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning samt genomföra olika behandlingar via kolonoskopet. Eftersom slemhinnan saknar smärtnerver känner man inte om läkaren tar prover från slemhinnan eller skär bort polyper.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Man kan även känna knip i magen. Det beror på den luft som läkaren blåste in vid undersökningen. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut. En kort promenad när du kommer hem gör att luften lättare kommer bort.

Du får dricka och äta normalt efter undersökningen (undvik dock riktigt med kraftig mat).

Efter att undersökningen är avslutad får du besked om vad undersökningen visade. Resultaten från undersökningen av provbitar kommer efter 4 - 6 veckor.

04.12.2015 VKSadmin