Leverbiopsi utförs för att faställa diagnosen vid leverproblem.

Förberedelser inför leverbiopsin

Blodprov tas samma dag som biopsin.

Se närmare information i kallelsebrevet.

Du skall vara oäten 6 timmar före undersökningen.

Undersökningen görs på röntgenavdelningen

Undersökningen genomförs på röntgenavdelningen av röntgenläkaren. Huden lokalbedövas (Lidocain) för att det ska bli så smärtfritt som möjligt.

Eftervård

Du bör vara sängliggande och oäten under 4 timmar. Ifall biopsisticket utförts i höger sida, rekommenderas höger sidoläge den första timmen.

Puls och blodtryck kontrolleras när du kommer tillbaka till avdelningen och några timmar efteråt.

Du kan åka hem samma dag efter biopsin, ifall tillståndet tillåter

Du bör avstå från tyngre fysisk ansträngning de följande två dygnen (vid behov begär intyg för sjukskrivning).

04.12.2015 VKSadmin