Åderförfettning, åderförkalkning eller ateroskleros beror på inflammation i kärlväggen vilket leder till inlagringar i form av kolesterol, blodkroppar och bindväv i artärerna (=blodkärl som leder ut blodet från hjärtat till kroppens olika delar).

Inlagringarna kan bli till förträngningar som hindrar blodcirkulationen. Åderförkalkning i benen ger kärlkramp i benen och försvårar sårläkning. Sjukdomen fastställs genom mätning av blodtryck i ben och armar med hjälp av ultraljud (Doppler).  Slutgiltig diagnos fås med hjälp av röntgenundersökning.

Riskfaktorer

Den största riskfaktorn utgörs av tobaksrökning och alkoholkonsumtion. Övriga riskfaktorer är förhöjt blodtryck, övervikt, bukfetma och för lite motion samt diabetes.

Egenvård

Hälsosam livsstil viket innebär en mångsidig kost samt att röra på sig regelbundet. I fråga om tobaksrökning är absolut rökstopp nödvändigt.  Muskelaktivitet förbättrar blodcirkulationen i musklerna vilket kan göra att smärtan minskar. Skötsel av blodtryck och diabetes. Högt blodtryck är den viktigaste faktorn som går att behandla. Den allmänna målsättningen är blodtryck under 140/90 mmHg.

Behandling

Operation eller ballongutvidgning (PTA): Ballongutvidgning är möjlig om förträngningen finns på ett tillräckligt avgränsat område. Vid operation görs en ”by pass” (=blodet leds förbi det trånga området) antingen med egen ven eller med en konstgjord blodkärlsprotes.

Mediciner: Alla patienter ordiners någon form av blodförtunnande medicin.

Preoperativ besök (besök före operationen) på avdelning Y2A

Några dagar före operationen kallas du till ett besök där ditt hälsotillstånd kartläggs inför den kommande operationen.

I samband med besöket går du till laboratoriet och röntgen enligt de tider som angetts. Reservera 2-4 timmar för besöket, du får äta, dricka och ta mediciner som vanligt. Efter besöket får du fara hem.

Till besökt tas med:

 • Formuläret ”Förhandsuppgifter inför anestesin” (fyll i färdigt hemma).
 • Lista över de mediciner du använder, också receptfria och hälsokostpreparat

Under besöket gås uppgifterna igenom tillsammans med en sjukskötare, samt ibland även anestesiläkaren. Sjukskötaren ger muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma.  

Inför operationen ska följande blodförtunnande läkemedel vara på paus (om inte läkaren gett annan ordination)

 • Marevan: enligt läkarordination
 • Plavix tai Clopidogrel: 5 dagar
 • Eliquis, Pradaxa, Brilique: 2-7 dagar, enligt läkarordination
 • Xarelto: enligt läkarordination
 • Omega 3: 1 vecka

Dagen före operation

Kontaktas du via telefon för information om vilken tid du ska komma till sjukhuset (Y2A), vilka mediciner du får ta och från vilket klockslag du inte får äta eller dricka.

Operationsdagen

Kommer du till preoperativa polikliniken enligt den överenskomna tiden. Efter operationen sker din vård på avdelning A3 (tel: 213 1672). Dina personliga tillhörigheter förs direkt till avdelningen i samband med att du förs till operationssalen.

Efter operationen

Övervakas du först på uppvakningsavdelningen (förfrågningar telefon: 213 1420) tills ditt tillstånd är stabilt (tiden varierar från 4-8 timmar, eventuellt längre). Därefter flyttas du till avdelning A3. Efter operationen läggs särskild vikt vid blodcirkulationen i armar och ben. Smärtupplevelsen efter en operation varierar från individ till individ, och strävan är att finna bästa möjliga lösning för varje patient.

Tidig mobilisering är bästa sättet att förhindra uppkomsten av komplikationer. Morgonen efter operationen får du komma upp och sitta samt eventuellt upp och gå. Hur länge du stannar på avdelningen varierar (vanligen 2-7 dygn).

Det är tillåtet att använda mobiltelefon, men tänk på dina medpatienter.

Råd till anhöriga, besökstid alla dagar klockan 14 - 15 och 18 - 19 (övriga tider enligt överenskommelse med personalen)

Kontakten med anhöriga utgör en viktig del av tillfrisknandet, men många och långa besök genast efter operationen kan också vara betungande. Besök på operationsdagen rekommenderas inte, likaså rekommenderas inte besök av förkylda. Vi har full förståelse för att anhörigas oro. För att underlätta vårt arbete önskar vi att ni utser en kontakt person som sköter förfrågningar.

Inför hemfärden

Hemfärd eller förflyttning till annan vårdinstans sker efter 2-7 dygn. Det är bra att planera hemkomsten i god tid, samt om du eventuellt behöver någon forma av hjälp eller transport.

Vid utskrivningen får du information om hygien, sårvård, medicinlista och e-recept, tid för efterkontroll och information när eventuella stygn ska tas bort.

Efter operationen kan trötthet och försämrad kondition förekomma. Tillfrisknandet kan ta flera veckor. Att röra på sig främjar tillfrisknandet. Undvik ändå kraftig ansträngning 1 månad. Efter operationen ökar blodcirkulationen i operationsområdet. Detta gör att benet kan svälla och kännas spänt samt att det kan vätska från såren. Huden runt såret kan sakna känsel.  För att minska svullnaden kan du hålla benet på en dyna då du sitter och ligger. Förbanden byts enligt hur mycket vätska som utsöndras. I oma Kanta kan du läsa ett vårdsammandrag.

OM något av följande symptom uppstår hemma:

 • kraftig smärta
 • fotens värme eller färg förändras
 •  svullnaden tilltar markant,
 • såret börjar vätska eller illaluktande sekret utsöndras
 • feber i samband med symptomen.

Bör du kontkata avdelning A3, telefon; 213 1672 eller kirurgiska polikliniken (dag tid), telefon 213 1534.

Mera information hittar du i Patientguiden som finns i rummet

Välkommen!

28.02.2020 Redaktion_toimitus