Den vanligaste orsaken till aneurysm är åderförkalkning. Riskfaktorer utgörs av tobaksrökning, förhöjt blodtryck och förhöjt kolesterolvärde, speciellt LDL-kolesterol. Aneurysm kan i sällsynta fall bero på medfödd svaghet i kärlväggen. Sjukdomen konstateras genom ultraljudsundersökning och fastställs med CT (=datortomografi eller skivröntgen). Den största riskfaktorn utgörs av tobaksrökning och alkoholkonsumtion. Övriga riskfaktorer är förhöjt blodtryck, övervikt, bukfetma och för lite motion.

Vård

Om utbuktningen är minder än 5,0 cm hos kvinnor och 5,5 cm hos män i diameter och inte växer följs tillståndet upp genom regelbundna kontroller. Större utbakningar opereras för att undvika att aneurysmet spricker. Vid operationen ersätts det utvidgade området med en protes.

Egenvård

Hälsosam livsstil vilket innebär mångsidig kost och motion. I fall av tobaksrökning är absolut rökstopp nödvändigt. Skötsel av blodtryck, diabetes och övervikt. Av riskfaktorer är förhöjt blodtryck är den viktigaste faktorn som går att behandla. Den allmänna målsättningen är blodtryck under 140/90 mmHg

Preoperativ besök (besök före operationen) på avdelning Y2A

Några dagar före operationen kallas du till ett besök där ditt hälsotillstånd kartläggs inför den kommande operationen.

I samband med besöket går du till laboratoriet och röntgen enligt de tider som angetts. Reservera 2-4 timmar för besöket, du får äta, dricka och ta mediciner som vanligt. Efter besöket får du fara hem.

Till besökt tas med

 •  Formuläret ”Förhandsuppgifter inför anestesin” (fyll i färdigt hemma)
 •  Lista över de mediciner du använder, också hälsokostpreparat

Under besöket gås uppgifterna igenom tillsammans med en sjukskötare, samt ibland även anestesiläkaren. Sjukskötaren ger muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma. 

Inför operationen ska följande blodförtunnande läkemedel vara på paus (om inte läkaren gett annan ordination)

 • Marevan: enligt läkarordination
 • Plavix tai Clopidogrel: 5 dagar
 • Eliquis, Pradaxa, Brilique: 2-7 dagar, enligt läkarordination
 • Xarelto: enligt läkarordination
 • Omega 3: 1 vecka

Dagen före operation

Kontaktas du via telefon för information om vilken tid du ska komma till sjukhuset (Y2A), vilka mediciner du får ta och från vilket klockslag du inte får äta eller dricka.

Operationsdagen

Kommer du till preoperativa polikliniken enligt den överenskomna tiden. Efter operationen sker din vård på avdelning A3 (tel: 213 1672). Dina personliga tillhörigheter förs direkt till avdelningen i samband med att du förs till operationssalen.

Efter operationen

Övervakas du först på uppvakningsavdelningen (förfrågningar telefon: 213 1420) tills ditt tillstånd är stabilt (tiden varierar mellan 4-8 timmar, eventuellt längre). Därefter flyttas du till avdelning A3. Efter operationen läggs särskild vikt vid blodcirkulationen i armar och ben. Smärtupplevelsen efter en operation varierar från individ till individ, och strävan är att finna bästa möjliga lösning för varje patient.

Tidig mobilisering är bästa sättet att förhindra uppkomsten av komplikationer. Morgonen efter operationen får du komma upp och sitta samt eventuellt upp och gå. Hur länge du stannar på avdelningen varierar (vanligen 2-7 dygn).

Det är tillåtet att använda mobiltelefon, men tänk på dina medpatienter.

Råd till anhöriga

Besökstid alla dagar klockan 14-15 och 18-19 (övriga tider enligt överenskommelse med personalen)

Kontakten med anhöriga utgör en viktig del av tillfrisknandet, men många och långa besök genast efter operationen kan också vara betungande. Besök på operationsdagen rekommenderas inte, likaså rekommenderas inte besök av förkylda.

Vi har full förståelse för att anhöriga är oroliga och önskar fråga om patienten. För att underlätta för personalen önskar vi att anhöriga kommer överens om att en person sköter förfrågningarna.

Inför hemfärden

Hemfärd eller förflyttning till annan vårdinstans sker efter 2-7 dygn. Det är bra att planera hemkomsten i god tid, samt om du eventuellt behöver någon forma av hjälp eller transport.

Vid utskrivningen får du information om hygien, sårvård, medicinlista och e-recept, tid för efterkontroll och information när eventuella stygn ska tas bort.

Tillfrisknandet efter en aortta operation tar vanligtvis från flera veckor till några månader. Återhämtningen framskrider med små steg. Fysioterapeuten ger anvisningar om hur du ska röra på dig hemma. Tyngre ansträngning bör undvikas under 1 månad.

Under konvalescenstiden är trötthet och nedsatt aptit/matlust inte ovanligt. Tarmfunktionen kan vara rubbad med omväxlande diarré och förstoppning. En mångsidig kost och rikligt intag av vätska är bästa skötseln. Du får duscha dagligen, bastubad rekommenderas först efter stygnborttagning. Såret behöver inte täcks om det är torrt. I oma Kanta kan du läsa ett vårdsammandrag.

OM något av följande symptom uppstår hemma

 • kraftig smärta
 • fötternas värme eller färg förändras
 • såret börjar vätska eller illaluktande sekret utsöndras
 • feber i samband med symptomen.

Bör du kontakta avdelning A3, telefon; 213 1672 eller kirurgiska polikliniken (dag tid), telefon 213 1534.

Välkommen för vård.

Mera information hittar du i Patientguiden som finns i rummet

06.03.2020 Redaktion_toimitus