Hudtransplantation

Syftet med operation

Hudtransplantation är en metod att täcka sår med frisk hud eller hudepitel för att det skall läka snabbare och med mindre ärrbildningar i underhudsvävnaden. Kan användas både akut vid olyckor och som led i en behandling av vissa kroniska sår. Metoden kan användas var som helst på kroppen.

Förbesök på preoperativa polikliniken

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök före operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Du får äta och dricka före besöket. Ta med ifyllt frågeformulär ”Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder. Du träffar en skötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Du går till laboratoriet och eventuellt till röntgen. Du träffar kirurgen samt vid behov anestesiläkare. Besöket tar 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Läkemedel

Vissa läkemedel måste vara på paus några dagar före operationen:

MAREVAN, XARELTO, ELIQUIS, BRILIQUE, PLAVIX ( CLOPIDOGREL), OMEGA 3 ska vara på paus enligt de anvisningar du får vid förbesöket på preoperativa polikliniken

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en skötare från preoperativa polikliniken och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma innan du kommer till sjukhuset och från och med när du måste vara oäten och odrucken.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till avdelning A3 där du vårdas efter operationen.

 

Efter operationen

Efter operationen förs du till uppvakningsavdelningen för observation varefter du under kvällen flyttas till avdelningen. På låret där huden tagits sätts en plasthinna.

Om mycket vätska ansamlas under plasthinnan kan den punkteras och tätas därefter. Plasthinnan tas bort 14 dagar efter operationen. Efter denna period kan man börja smörja området med vanlig bassalva.

På själva hudtransplanterade området hålls förbanden fast i 3–4 dygn. Efter detta duschas såret och vaselinkompresser sätts på området. Dessa byts efter några dagar. Agraffer tas bort tidigast 5 dagar efter operationen. Då såren inte längre utsöndrar sekret, sätts inte förband mera.

Bassalva smörjs på såren då de är torra. För att hudtransplantatet ska fästa bra är du sängpatient med lov att gå till WC de första dagarna efter operationen. Man kan även använda undertrycksbehandling på hudtransplantatsområdet. Då kan du röra dig lättare och området kontrolleras först efter 5–7 dagar efter operationen.

När läkaren ger lov får du börja röra på dig normalt.

Råd till anhöriga

Besökstider är mellan kl. 14–15 och kl. 18–19. Om dessa tider inte passar kan du diskutera med personalen om möjligheter att komma andra tider. Om du är förkyld, undvik besök. Många besökare på samma gång rekommenderas inte, högst 2. Utse gärna en kontaktperson. Besök under operationsdagen rekommenderas inte. Direkt efter operationen sker vården på uppvakningsavdelningen. Senare på kvällen fortsätter vården på A3 telefon 06 213 16 72, vänligen ring först på eftermiddagen mellan klockan 13–14. Mobiltelefon får användas på avdelningen, men vänligen håll telefonen på ljudlös.

Eftervård

Hudtransplantatet och stället varifrån hud tagits är känsliga både för köld, värme samt för skavning. Undvik därför kläder som stramar eller skaver.

Det är tillåtet att duscha dagligen. Bastubad och simning rekommenderar inte förrän operationsområderna är helt läkta. Detta kan ta upptill några månaders tid. Då bastubad påbörjas igen rekommenderas svag värme utan ånga.

Solbad bör undvikas helt i ca ett års tid. Därefter kan man vara i solen genom att använda solkrämer med hög skyddsfaktor (över 15) och genom att skydda sår och ärrområdena med kläder. Under den första tiden är färgen på hudtransplantatet mörkt för att sedan blekna med tiden. Var observant på eventuella tecken på infektion så som; smärta, rodnad, illaluktande sekret eller feber.

12.05.2021 Kirurgiska bäddavdelningen A3