Syftet med operation

Hudtransplantation är en metod att täcka sår med frisk hud eller hudepitel för att det skall läka snabbare och med mindre ärrbildningar i underhudsvävnaden. Kan användas både akut vid olyckor och som led i en behandling av vissa kroniska sår. Metoden kan användas var som helst på kroppen.

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök före operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Du får äta och dricka före besöket.

Ta med ifyllt frågeformulär ”Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder.  Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Du går till laboratoriet och eventuellt till röntgen. Du träffar kirurgen samt vid behov anestesiläkare. Besöket tar 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Läkemedel

Vissa läkemedel måste vara på paus några dagar före operationen:

  • Marevan: paus enligt de anvisningar du får vid förbesöket på preoperativa polikliniken
  • Plavix eller Clopidogrel: paus 5 dagar före operationen
  • Omega 3: paus 1 vecka före operationen.

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken Y2A och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma innan du kommer till sjukhuset och från och med när du måste vara oäten och odrucken.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken Y2A på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till avdelning A3 där du vårdas efter operationen. Från Y2A förs du till operationsavdelningen. 

Efter operationen

Efter operationen förs du till uppvakningsavdelningen för observation varefter du under kvällen flyttas till avdelning A3.

På låret där huden tagits sätts en plasthinna.  Om mycket vätska ansamlas under plasthinnan kan den punkteras och tätas därefter. Plasthinnan tas bort på 10 dagen efter operationen

På själva hudtransplanterade området hålls förbanden fast i 3-4 dygn. Efter detta duschas såret och kompresser byts varje dag. Agraffer tas bort tidigast 5 dagar efter operation. Då såren inte längre utsöndrar sekret, sätts inte förband mera. Bassalva smörjs på såren då de är torra.

För att hudtransplantatet ska fästa bra är du sängpatient med lov att gå till WC de första dagarna efter operationen. När läkaren ger lov får du börja röra på dig normalt.

Eftervård

Hud transplantatet och stället där hud tagits är känsliga både för kallt och varmt 

Duscha dagligen. Du bör undvika att bada bastu i några månaders tid efter att operationsområdena har läkts. Det är bra att sedan försiktigt börja bada bastu utan ånga.

På grund av infektionsrisken kan man gå och simma först när huden vid operationsområdet har läkt helt. Solbad bör undvikas helt i ca ett års tid. Därefter kan man vara i solen genom att använda solkrämer med hög skyddsfaktor (över 15) och genom att skydda sår- och ärrområdena med kläder.

Hud transplantatet är till en början känsligt för skavning, varför det bör skyddas för överflödig skavning. Till en början är färgen på hudtransplantatet mörkrött, det bleknar med tiden.

Det är viktigt att hemma följa med symtom på inflammation, smärta, rodnad, sårvätska och feber.

06.03.2020 Redaktion_toimitus