Förberedelser inför kontrastmedelsundersökningen

Duscha hemma dagen  före undersökningen.      

Drick mera än vanligt kvällen innan undersökningen.

Läkemedel

Vissa läkemedel måsta vara på paus före en kontrastmedelsundersökning:

Marevan: paus 3 dagar före undersökningen

Plavix eller Clopidogrel: paus minst 5 dagar före undersökningen 

Brilique: Paus minst 5 dagar före undersökningen.

Eliquis: Paus 32 - 48 h före undersökningen.

Xarelto: Paus 24 h före undersökningen.

Pradaxa: Paus 24 h före undersökningen.

Meddela före undersökningen om du är överkänslig mot något ämne. 

Undersökningsdagen

Blodförtunningsmedicin, insulin, vissa diabetesmediciner eller vätskedrivande medicin får inte tas.

Diabetesmediciner såsom Diformin, Metforem, Metformin, Glucophage, Oramet, Janumet, Velmetia , Avandamet, Competact, Eucreas, Jentadueto eller Komboglyze  får inte tas på undersökningsdagen och  är på paus ännu 2 dagar efter undersökningen.

Övriga morgonmediciner får du ta. 

Ljumskvecken rakas på båda sidor, du får göra det själv om du vill.

Du bör vara oäten 4 timmar före undersökningen, vatten får du dricka i måttlig mängd.

En kanyl + dropp sätts i ett ytligt blodkärl på handen.

Du bör gå på WC och tömma urinblåsan strax före du förs ner till röntgenavdelningen.

Undersökningens förlopp

Undersökningen görs på röntgenavdelningen.

Röntgenläkaren punkterar under lokalbedövning pulsådern i ljumskvecket eller armbågsvecket.

Läkaren för en tunn kateter in i pulsådern som leder till det ställe som skall undersökas.

Genom katetern insprutas ett jodhaltigt kontrastmedel , vilket orsakar en övergående värmekänsla.I samband med insprutningen tas en serie röntgenbilder. Undersökningen tar vanligtvis 1-2 timmar.

Efter undersökningen avlägsnas katetern och skötaren trycker på det punkterade stället med handen i 10-15 minuter tills det slutar blöda.

På punktionsstället placeras en sandpåse.

Alternativt kan ett kärlförslutningssystem användas.

Efter undersökningen

Du hämtas tillbaka till avdelning A3.

Du är sängpatient i 2-6 timmar, du får inte ens komma upp och sitta under den tiden. Du får inte stiga upp innan en skötare har kontrollerat att punktionsstället inte blöder mera och gett dig lov att stiga upp.

Trycket på punktionsstället (sandpåsen) tas bort efter 2-4 timmar. Om kärlförslutningssystem använts behövs inget tryck.

Du får dricka och äta. Blodtryck och puls följs upp i cirka 4 timmar.

Eftervård 

Utskrivning sker på undersökningsdagens kväll eller följande dag.Blodkärlskirurgen informerar dig om eventuella fortsatta åtgärder och om fortsatt medicinering. Du får en kontrolltid till kirurgiska polikliniken.

06.08.2019 Kirurgiska bäddavdelningen A3