Lungoperation

Operationen utförs i narkos, man gör ett snitt eller titthål under armen. Provbitar tas alltid för att säkerställa diagnos.

Förbesök på preoperativa polikliniken Y2A

Du kommer till sjukhuset på ett förbesök några dagar/någon vecka före operationen. Då utreds ditt hälsotillstånd med tanke på den kommande operationen. Du får äta och dricka före besöket. Ta med ifyllt frågeformulär “Förhandsuppgifter inför anestesi” samt medicinkort eller recept på mediciner som du använder. Du träffar en sjukskötare som intervjuar dig och ger dig muntliga och skriftliga anvisningar hur du ska förbereda dig hemma inför operationen. Du går till laboratoriet och eventuellt  till röntgen.

Du träffar kirurgen samt vid behov anestesiläkare och fysioterapeut. Besöket tar 2-4 timmar. Efter besöket får du fara hem.

Läkemedel                                                               

Vissa läkemedel måste vara på paus några dagar före operationen:

  • MAREVAN: paus enligt de anvisningar du får vid besöket på preoperativa polikliniken
  • PLAVIX eller CLOPIDOGREL: paus 5 dagar före operationen
  • OMEGA 3: paus 1 vecka före operationen

Telefonsamtal dagen före operationen

På eftermiddagen ringer en sjukskötare från preoperativa polikliniken ( Y2A) och berättar vilken tid du ska komma dit på operationsdagens morgon. Du får veta vilka mediciner du ska ta hemma innan du kommer till sjukhuset. Du får veta från och med vilken tid du måste vara oäten och odrucken.

Operationsdagen

På operationsdagens morgon kommer du till preoperativa polikliniken ( Y2A)  på överenskommen tid. Du byter om till operationskläder, dina egna kläder förs till avdelning A3 där du kommer att vårdas efter operationen. Från Y2A förs du till operationsavdelningen.

Efter operationen

Efter operationen förs du till uppvakningsavdelningen där du övervakas tills läget är stabilt, varefter du flyttas till avdelning A3 på kvällen eller följande morgon. Du har en drän som är tillfälligt satt till lungan. Dränen är kopplad till en sug för att luft och vätska från operationsområdet skall komma ut. Blodtryck, puls och andning följs upp.

Smärtorna lindras med hjälp av en smärtpump de första dygnen. Du har en urinkateter, som tas bort några dagar efter operationen. Andningsgymnastik är viktig, du får en flaska att blåsa i för att lättare kunna hosta upp slem. Lungbild kontrolleras enligt läkarens ordinationer; då bilden är bra avlägsnas dränen från lungan.

Mobiliseringen påbörjas dagen efter operationen. Första dagen efter operationen hjälps du att komma upp och sitta på sängkanten en stund och även stå bredvid sängen.  Läkaren träffar du dagligen, även på veckosluten.

Vänligen håll mobilen på ljudlös.

Eftervård

Utskrivning sker 4-7 dagar efter operationen. Stygnen i operationssåret smälter av sig själv inom ett par veckor. Undvik att röra vid såret under de första veckorna. Det är bra att duscha såret dagligen, men vänta med bastubad några veckor.  Undvik att lyfta tungt. Sjukskötaren ger recept, medicinlista, sjukledighetsintyg om så behövs och epikriskopia (skriftlig sammanfattning av vårdperioden).

Observera

Tilltagande smärta, kraftig svullnad, feber, hudrodnad, blödning eller illaluktande sekret från operationssåret.                       

06.03.2020 Redaktion_toimitus